Seminarium "I^3" (IM UWr)

Data ostatniej modyfikacji:
2018-01-6

Nazwa:
Seminarium dla nauczycieli matematyki
"I3 - Inspiracja - Indywidualizacja - Interdyscyplinarność"

Organizator:
Instytut Matematyczny UWr
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
strona domowa seminarium

Termin:
poniedziałki, godz. 17:15-19:00

Miejsce:
Instytut Matematyczny UWr, sala 601
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

Kierownik:
Małgorzata Mikołajczyk
tel. 71 3361085 lub 71 3757416
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

Opłata: bezpłatne

Historia:
Seminaria odbywają się co tydzień w czasie roku akademickiego od semestru letniego 2003/2004. Do końca roku akademickiego 2015/16 odbyło się 345 posiedzeń. Tematy wszystkich spotkań dostępne są na stronie domowej seminarium. Na niektóre spotkania obowiązują zapisy on-line.

Skrót programu:
Seminarium daje możliwość spotkań, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego nauczycieli matematyki, nie tylko w formie studiów podyplomowych czy jednorazowych odczytów, ale bardziej systematycznie. Podczas posiedzeń omawiane są bieżące problemy i wydarzenia edukacyjne, nowości w literaturze fachowej oraz kalendarzu imprez matematycznych, odbywają się warsztaty metodyczne, odczyty popularnonaukowe i dyskusje z zaproszonymi gośćmi oraz spotkania z cykli:

Każdy uczestnik seminarium może dzielić się swoimi doświadczeniami, prezentować osiągnięcia i korzystać z pomocy innych przy opracowywaniu materiałów metodycznych do własnej pracy.

Posiedzenia seminarium odbywają się w grupach dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a raz w miesiącu jest posiedzenie plenarne otwarte dla wszystkich.

Program seminarium na semestr zimowy 2017/18

 • 6 X (wyjątkowo piątek, godz. 17) - Kenichi Ishido (Szkoła Sorobanu w Chibie, Japonia) i uczniowie - Szybkie liczenie, techniki sorobanowe
 • 9 X - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Omówienie wyników egzaminu nauczycielskiego
 • 14-15 X (zamiast 16 X) - posiedzenie wyjazdowe Matematyczna Opolszczyzna
 • 23 X - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Omówienie wyników MMnO
 • 30 X - seminarium się nie odbędzie (godziny rektorskie)
 • 6 XI - Danuta Zaremba (IM UWr) - Rozumowania na miarę ucznia (z cyklu Mam pomysł na...)
 • 13 XI - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - KOMA SP
 • 17-19 XI - posiedzenie wyjazdowe Kowary
 • 20 XI - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - KOMA GM
 • 27 XI - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - KOMA LO
 • 4 XII - Damian Matuszak (IM UWr) - Witold Wolibner - geniusz z Wrocławia
             Małgorzata Moc (IM UWr) - Edward Marczewski - pionierskie lata we Wrocławiu
 • 11 XII - Damian Matuszak (IM UWr) - Bronisław Knaster - wrocławski skandalista
 • 18 XII - Małgorzata Moc (IM UWr) - Andrzej Hulanicki - budowniczy IM
 • 8 I - Piotr Pawlikowski (I LO Kluczbork) - Wielościany ażurowe
 • 15 I - posiedzenia studenckie (ferie zimowe)
  Stefania Gazda, Katarzyna Siejek (IM UWr) - Quality Class
 • 22 I - posiedzenia studenckie (ferie zimowe)
  Kalendarz matematyczny na rok szkolny 2018/19 - opracowanie
 • 29 I - posiedzenie nie odbędzie się ze względu na wyjazd na SMP
 • Kolejne posiedzenie odbędzie się 19 II (sesja akademicka). 

Wybrane seminaria okiem kamery:

Wybrane seminaria w obiektywie:

Posiedzenie 388. Warsztaty graniastosłupów gwiaździstych Piotra Pawlikowskiego (I LO Kluczbork).

Posiedzenie 363. Warsztaty wielościanów ramkowych Piotra Pawlikowskiego (I LO Kluczbork).

 Posiedzenie 346. Warsztaty sorobanowe prowadzi Kenichi Ishido (Szkoła Sorobanu Chiba, Japonia).

Posiedzenie 285. Warsztaty sorobanowe prowadzi Kenichi Ishido (Szkoła Sorobanu Chiba, Japonia).

Posiedzenie 134. Warsztaty  origami "Snapologia" prowadzi Katarzyna Kopeć, GIM Miłkowice.

 Posiedzenie 131. Wykład prof. Romana Dudy "Lwowska Szkoła Matematyczna" i spotkanie z nauczycielami z Kopenhagi.

Posiedzenie 123. Warsztaty origami "Wielościenne kręciołki" prowadzi Katarzyna Kopeć, GIM Miłkowice

 

Powrót na górę strony