Wielościany z rurek

Budowanie krawędziowych modeli brył ze słomek do picia może być zajęciem twórczym i kształcącym geometryczną wyobraźnię. Materiał jest tani i łatwo dostępny, technika łączenia elementów bardzo łatwa, a liczba możliwych do wykonania modeli - właściwie nieograniczona, co daje im znaczną przewagę nad różnego typu klockami geometrycznymi, które zawsze nakładają na 'modelarzy' pewne ograniczenia lub dają modele nietrwałe. 


Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat

PEDAGOGIKA. Książka przeznaczona nie tylko dla nauczycieli, którzy w codziennej pracy stykają się z objawami agresji u uczniów, ale przede wszystkim dla rodziców, którzy mają ogromny wpływ na rozwój i poczucie wartości swojego dziecka. Opisano w niej główne czynniki, które wpływają na to, że dziecko staje się agresywne (np. sytuacja domowa, niewłaściwe zabiegi wychowawcze). Autor wskazuje kolejne etapy rozwoju agresji u dzieci, począwszy od symptomów przekory pod koniec trzeciego roku życia. Walorem książki jest to, że zamiast teorii opisuje sytuacje z życia i na ich przykładach wskazuje metody radzenia sobie z dziećmi agresywnymi.


Nauczyciel w szkole. Jak przeżyć szkołę

PORADNIK. Czy niemiecki nauczyciel może napisać książkę, w której opowie o problemach niemieckiej szkoły i jej nauczycieli tak, by z zaciekawieniem sięgnął po nią polski nauczyciel? Jak najbardziej, bowiem szkoła i jej problemy są wszędzie takie same. Nauczyciele na całym świecie poddawani są krytyce ze względu na długie wakacje, niewielką liczbę godzin pracy w tygodniu itp. Tak samo spotykają się z agresją ze strony uczniów, przerzucaniem przez rodziców obowiązku wychowania na szkołę i ogromem bezsensownej pracy papierkowej. Książka próbuje rozprawić się z mitami związanymi z pracą nauczyciela, mówi szkolnej codzienności i o ciekawych pomysłach na ułatwienie sobie pracy.


Jak uczyć matematyki dziecko autystyczne?

Gdyby ktoś znał odpowiedź na tytułowe pytanie, z pewnością otrzymałby Nagrodę Nobla. Trudności w uczeniu się matematyki doświadcza wielu uczniów, także tych, którzy nie mają żadnych zaburzeń. Metodycy stale poszukują skutecznych sposobów nauczania, które pozwalałyby na osiągnięcie celów edukacyjnych przez każdego ucznia. Jednak w przypadku dzieci o mniej typowym rozwoju, znalezienie skutecznych metod nauczania jest dodatkowo utrudnione. Jak sobie radzić z tym problemem?


Jak napisać opinię do poradni?

Nierzadko zdarza się, że nauczyciel musi napisać opinię do poradni pedagogiczno - psychologicznej na temat ucznia, który ma poważne problemy z matematyką. W internecie można znaleźć zaledwie ogólne schematy takich opinii. Szczegóły trzeba dopracować samemu. Jednak ważne jest, aby osoba diagnozująca ucznia w takiej poradni otrzymała od nauczyciela przedmiotu pełne informacje potrzebne do dalszego zajęcia się problemem. Jak zatem taka opinia nauczyciela przedmiotu powinna wyglądać i co zawierać?  

Powrót na górę strony