Czy wiecie, że...?


Redaktor działu:
Michał Śliwiński (msliw(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr


Rok 2008 był dłuższy o sekundę

Tegoroczna noc sylwestrowa była na całym świecie o sekundę dłuższa. Korekta miała na celu dostosowanie czasu zegarowego do rzeczywistego tempa ruchu obrotowego Ziemi, która jest spowalniana oddziaływaniem grawitacyjnym innych planet. Taką "sekundę przestępną" dodaje się dość nieregularnie, średnio raz na kilka lat.  


Udało się przekroczyć prędkość światła

Z fizyki relatywistycznej (czyli szczególnej teorii względności Einsteina) wiadomo, że obiekty materialne nie mogą osiągnąć prędkości światła w próżni. Naukowcom udało się jednak po raz pierwszy w historii osiągnąć prędkość nadświetlną (czyli większą od c). Jak to możliwe? Taką prędkość mogą osiągać obiekty nieprzenoszące informacji ani energii.


Matematyk z Harvardu okazał się terrorystą

Począwszy od lat 70-tych aż do połowy lat 90-tych XX wieku w USA miała miejsce seria zamachów terrorystycznych. Ładunki wybuchowe były przesyłane pocztą na lotniska oraz do różnych uniwersytetów. Za tymi zamachami krył się jeden sprawca, którego prasa nazwała UNABOMBER, co stanowiło skrót od University & Airline Bomber. Okazało się, że był nim matematyk z Harvardu - Teodor Kaczynski. 


Można obliczyć temperaturę piekła

Na podstawie informacji zawartych w Biblii oraz podstawowych praw fizyki można obliczyć z dużą dozą dokładności temperaturę panującą w Niebie oraz w Piekle.
Zmierz się z tymi rachunkami i sprawdź, gdzie jest bardziej gorąco!


Odkryto Układ Słoneczny bis

Międzynarodowy zespół astronomów pod przewodnictwem naukowców z Warszawy - zespołu prof. Andrzeja Udalskiego z UW - odkrył w lutym 2008 roku nowy pozasłoneczny układ planetarny. Ze wszystkich dotąd znanych ten najbardziej przypomina nasz Układ Słoneczny. Jest jakby jego bliźniaczą, pomniejszoną kopią. Czy może istnieć w nim życie?

Powrót na górę strony