Arkusz kalkulacyjny przez Internet

Data ostatniej modyfikacji:
2019-08-4
Organizator: 

Warszawskie Centrum GeoGebry

Instytut Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji

 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 ul. Chodakowska 19/31, 03-831 Warszawa
 tel. 22 517 96 00, faks: 22 517 96 25
 http://www.geogebra.pl

Współpraca:
Stowarzyszenie ROSE
(Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych)
http://rose.spik.swps.edu.pl

strona domowa kursów

 

Termin: 

kursy powtarzane są 4 razy w roku szkolnym
najbliższy termin: wrzesień 2019

 

Czas trwania kursu: 

30 godzin realizowane w ciągu 5 tygodni

 

Osoba do kontaktu: 

Katarzyna Winkowska-Nowak
e-mail: kursygeogebry[at]gmail.com

 

Zasięg: 
krajowy
Opłata: 
płatny

150 zł

Skrót programu: 

Kurs adresowany jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą od podstaw ugruntować i poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Składa się z pięciu modułów prowadzonych metodą e-learningową. W każdym tygodniu kursu uczestnicy realizują temat zawarty w jednym module. Każdy moduł składa się z materiałów szkoleniowych oraz zadań do wykonania, które są następnie sprawdzane przez instruktora i odsyłane wraz z komentarzem i oceną.

Materiały opracowane w ramach kursu przygotowane są dla pakietów: komercyjnego Microsoft Office (Excel) oraz dwóch darmowych WPS Office (Spreadsheets) dostępnego dla systemów MS Windows i Linux, LibreOffice (Calc) dostępnego dla systemów MS Windows, MacOS oraz Linux.

Tematyka poszczególnych modułów

  • podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym
  • adresowanie w arkuszu kalkulacyjnym
  • graficzna prezentacja danych
  • stosowanie funkcji w arkuszu kalkulacyjnym
  • arkusze kalkulacyjne on-line jako alternatywa dla programów instalowanych na komputerze
  • mechanizm tabel i wykresów przestawnych w arkuszach kalkulacyjnych oraz jego zastosowanie.

 

Powrót na górę strony