Egzamin ósmoklasisty źródłem wiedzy na progu nowej szkoły ponadpodstawowej

Data ostatniej modyfikacji:
2019-09-25
Organizator: 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław
tel. 508 691 035

https://dodn.dolnyslask.pl

Termin: 

21 X 2019, godz. 15.00-18.15
rejestracja

 

Czas trwania kursu: 

4 godziny

 

Osoba do kontaktu: 

Jolanta Lazar
tel. 508 691 079
e-mail: jolanta.lazar@dodn.dolnyslask.pl

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Zasięg: 
regionalny
Opłata: 
płatny

40 zł

Skrót programu: 

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli matematyki w szkołach ponadpodstawowych i ma na celu doskonalenie ich kompetencji w zakresie wyciągania wniosków do planowania dalszej pracy na podstawie wyników analizy egzaminów zewnętrznych i dignoz wewnętrznych.

Program szkolenia:

  • Celowość szkolnych analiz, interpretacja oraz wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych. 
  • Metody zbierania danych: ilościowe i jakościowe i ich zastosowanie w praktyce szkolnej. 
  • Określanie poziomu osiągnięć uczniów z uwzględnieniem wyników egzaminu ósmoklasisty. 
  • Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty i diagnoz wewnętrznych w projektowaniu procesu dydaktycznego. 

 

Powrót na górę strony