Nowa podstawa programowa z matematyki w szkołach podstawowych

Data ostatniej modyfikacji:
2019-09-27
Organizator: 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław
tel. 508 691 035

https://dodn.dolnyslask.pl

Termin: 

28, 30 X 2019, godz. 15.00-18.15
rejestracja

 

Czas trwania kursu: 

8 godzin

 

Osoba do kontaktu: 

Jolanta Lazar
tel. 508 691 079
e-mail: jolanta.lazar@dodn.dolnyslask.pl

 

 

Miejsce: 

W siedzibie organizatora

 

Zasięg: 
regionalny
Opłata: 
płatny

80 zł

Skrót programu: 

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych i ma na celu podniesienie kompetencji w zakresie wdrażania podstawy programowej.
Poruszane tematy:

  • Główne zmiany w podstawie programowej z matematyki - sylwetka absolwenta szkoły podstawowej. 
  • Analiza treści podstawy programowej w kontekście dostosowania programu nauczania do potrzeb uczniów i szkoły. 
  • Innowacyjność, kreatywność, praca zespołowa i aspekt wychowawczy na lekcji matematyki. 
  • Wybór zadań i ćwiczeń rozwijających umiejętności i kompetencje matematyczne uczniów zgodnie z podstawą programową i wymogami egzaminu ósmoklasisty.

 

Powrót na górę strony