Poszukiwania, doświadczenia i eksperymenty na lekcji matematyki

Data ostatniej modyfikacji:
2019-09-28
Organizator: 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław
tel. 508 691 035

https://dodn.dolnyslask.pl

Termin: 

23 X 2019, godz. 15.00-18.15
rejestracja

 

Czas trwania kursu: 

4 godziny

 

Osoba do kontaktu: 

Jolanta Lazar
tel. 508 691 079
e-mail: jolanta.lazar@dodn.dolnyslask.pl

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

Zasięg: 
regionalny
Opłata: 
płatny

40 zł

Skrót programu: 

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ma na celu rozwijanie doświadczeń w zakresie rozwijania kompetencji matematycznych u czniów.

Tematyka zajęć:

  • Zadania czy otwarte problemy matematyczne? 
  • Przegląd metod sprzyjających eksperymentowaniu na lekcji matematyki. 
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. 
  • Doskonalenie umiejętności wnioskowania i przewidywania następstw. 
  • Przełamanie niechęci uczniów do matematyki, poprzez ciekawe i zachęcające do nauki doświadczenia i eksperymenty. 
  • Przykłady praktyczne. 

 

Powrót na górę strony