Wymagania z matematyki na egzamin ósmoklasisty obowiązujące w 2021

Data ostatniej modyfikacji:
2021-01-5
Organizator: 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław
tel. 508 691 035

https://dodn.dolnyslask.pl

Termin: 

 

Czas trwania kursu: 

Wykład i warsztaty: 4 godziny
Forum pomocy i dyskusji: 2 godziny

 

Osoba do kontaktu: 

Jolanta Lazar
tel. 508 691 079
e-mail: jolanta.lazar@dodn.dolnyslask.pl

 

Miejsce: 

Microsoft Teams, platforma Moodle

 

Zasięg: 
regionalny
Opłata: 
bezpłatny
Skrót programu: 

Uczestnicy szkolenia poznają zmiany w wymaganiach na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 oraz zasady ich wdrażania. Pozyskają też materiały do pracy z uczniami.

Wykład i warsztaty:

  • Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasistyz matematyki w roku 2021 - o czym trzeba wiedzieć. 
  • Analiza porównawcza. 
  • Wdrożenie zmian w pracy z uczniem. 

Praca na platformie Moodle - forum pomocy i dyskusji.

 

Powrót na górę strony