Wyzwalanie kreatywności matematycznej w uczniach z GeoGebrą

Data ostatniej modyfikacji:
2019-09-28
Organizator: 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław
tel. 508 691 035

https://dodn.dolnyslask.pl

Termin: 

25, 27 XI, 2, 4 XII 2019, godz. 15.00-18.15
rejestracja

 

Czas trwania kursu: 

20 godzin

 

Osoba do kontaktu: 

Jolanta Lazar
tel. 508 691 079
e-mail: jolanta.lazar@dodn.dolnyslask.pl

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Zasięg: 
regionalny
Opłata: 
płatny

200 zł

Skrót programu: 

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ma na celu rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym celowe wykorzystanie technologii w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Tematy zajęć: 

  • GeoGebra - nowatorska metoda aktywizująca i jej skuteczność dydaktyczna na lekcji matematyki. 
  • Tworzenie konstrukcji geometrycznych i rysowanie wykresów funkcji – badanie i odkrywanie prawidłowości. 
  • Tworzenie dynamicznych apletów i kart pracy. 
  • Twórcze i innowacyjne rozwiązywanie problemów matematycznych z GeoGebrą.. Przykłady dobrych praktyk.

 

Powrót na górę strony