styczeń 2009

Data ostatniej modyfikacji:
2009-03-17

Zad. 1. Uzupełnij:

a) Słowo TOK ma się do słowa GODY jak RAT do ………………

b) Słowo GABARYTY ma się do słowa TYRA jak KABANOSY do ………………

c) Słowo TAKA ma się do słowa GADKA jak SZAFA do ………………

(W jednym z podpunktów należy podać więcej niż jeden pasujący wyraz).

Zad. 2. Podaj polską sylabę o możliwie największej liczbie spółgłosek.

Zad. 3. W starożytnym języku Q wyrazy „a” i „y” odpowiadały mnożeniu i dodawaniu (nie wiadomo, który któremu działaniu). Oto kilka działań wraz z wynikami (wszystkie liczebniki stojące po lewej stronie znaków równości oznaczają liczby mniejsze od 10):
arkdos a fan = fanarkdos,
arkdos y dosefan = fanpondos,
arkdos y fanpondos = benfanados,
pondos y pondos = doseben.
Podaj reguły budowy liczebników w języku Q.

 

Wyniki: 

Zadania styczniowe okazały się bardzo trudne. Najlepszy wynik (2,5 pkt.) uzyskała tylko Michalina Sieradzka z G 49 we Wrocławiu. Po 2 pkt. zdobyły Małgorzata Wnętrzak z I LO w Kluczborku i Krystyna Lisiowska - redaktor techniczny z Warszawy.

Na początku II semestru w czołówce Ligi Lingwistycznej są:

  • (11 pkt. na 12 możliwych) - Michalina Sieradzka z G 49 we Wrocławiu,
  • (10,5 pkt.) - Krystyna Lisiowska - redaktor techniczny z Warszawy,
  • (10 pkt.) - Małgorzata Wnętrzak z I LO w Kluczborku,
  • (9 pkt.) - Wojciech Tomiczek - student z Bielska-Białej.

Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. a) DARY, b) SONA lub SYNA, c) WAżKA

Zad. 2. Słowo "chrząszcz" i jemu podobne nie są wcale rekordowe pod interesującym nas względem, ponieważ dwuznaki oznaczają pojedyncze głoski. Michalina Sieradzka podała natomiast słowo "pstrość" (6 spółgłosek), podobnie 6-spółgłoskowe są pojawiające się w polszczyźnie sylaby typu "w strzęp" (głoski f-s-t-sz-e-m-p), "w skręt" (f-s-k-r-e-n-t), "z wnętrz" (z-w-n-e-n-t-sz), " z wskroś" (np. w wyrażeniu " z wskroś sufitu biegnącej belki kapała woda"), "w pstrych" itp. Można również utworzyć sylabę "w pstrość" ("zmienia się w pstrość"), a nawet "z w pstrość" (np. z wyrażeniu: "nie podał jednak przykładu z w pstrość"). Dzięki Marzenie Burzyńskiej znamy jednak inną sylabę - rekordzistkę: drugą sylabę słów "przestępstw", "następstw", "odstępstw" czy "zastępstw". Zgodnie z polską normą wymawianiową w ich skład wchodzi aż 7 spółgłosek: s, t, m, p, s, t, f! Teoretycznie możliwa w języku polskim jest zatem sylaba s-f-s-t-e-m-p-s-t-f o 9 spółgłoskach, która mogłaby być użyta w zdaniach podobnych do podanego wyżej.

Zad. 3. Liczebniki tworzone są w sposób odpowiadający zapisowi rzymskiemu: I=dos, V=fan, X=ben, dwukrotne wystąpienie znaku oznacza "ark", trzykrotne - "pon", końcowe pojedyncze "dos" poprzedzane jest przez "a", a po "dos" stojącym przed większą liczbą, dodaje się "e".

 

Powrót na górę strony