Język matematyki


Redaktor działu:
Michał Śliwiński (msliw(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr


Mamy si rok i si dzień

Wśród kartek z życzeniami noworocznymi można znaleźć takie z napisem "DO SIEGO ROKU". Czasem zdarzają się też napisy "DOSIEGO ROKU". Jak jest poprawnie? Czy rok jest SI, czy DOSI? I co znaczą właściwie te życzenia?


Żargon matematyczny

Matematycy, jak każda grupa zawodowa, używają swoistego żargonu, zrozumiałego tylko dla nich. Nie mówimy tu o matematycznej terminologii, ale o zwrotach używanych nieformalnie. Oto kilka przykładów. Zapraszamy do nadsyłania dalszych.


Językowe grzechy główne

Dbałość o poprawność języka nie tylko matematycznego, ale przede wszystkim języka polskiego, jest obowiązkiem każdego z nas, a zwłaszcza każdego nauczyciela - także matematyki. Powinien wymagać tej poprawności od siebie i zadbać o zaszczepienie jej wśród uczniów. Niestety bardzo często nasze błędy wynikają z językowej niechlujności. Oto lista grzechów najczęściej popełnianych na lekcjach matematyki.


Nazwiska matematyków

Wiele osób ma kłopoty z pisownią i odmianą nazwisk znanych matematyków. Wstyd przyznać, ale nawet nauczyciele i sami matematycy popełniają przy tej okazji mnóstwo błędów. Z rodzimymi nazwiskami jeszcze jakoś sobie radzimy, ale tych w nazwach twierdzeń i pojęć nie ma tak wiele. Dlatego warto przypomnieć zasady, jakie rządzą pisownią nazwisk obcojęzycznych.

Powrót na górę strony