Programowanie w kl. 1-3 SP

Data ostatniej modyfikacji:
2019-03-16

IV i V spotkanie kursu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i instruktorów zajęć dla dzieci Programowanie w klasach 1-3 SP.

Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 416
50-384 Wrocław, tel. na portiwrnię: 713757414

Powrót na górę strony