wykład Iana Stewarta na PW

Data ostatniej modyfikacji:
2018-04-4

Mała Aula Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, godz. 15:15

Ian Stawart (University of Warwick, GB) - "How to Tell the Ducks from the Rabbits - Mathematics of Visual Illusions"

obowiązują zapisy 

Profesor Stewart - wybitny matematyk i popularyzator nauki - będzie gościem Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, które obchodzi w tym roku 10-lecie działalności.
Przed wykładem będzie miało miejsce uroczyste nadanie profesorowi Stewartowi specjalnego wyróżnienia – Kosmosu Pitagorasa - kryształowego 12-ścianu foremnego z mottem: Laus tibi, non tuleris qui vincula mente animoque [Chwała Ci za to, że nie pozwoliłeś nałożyć więzów na swój umysł i swego ducha].

Streszczenie wykładu:
Mathematicians working in neuroscience are interested in how the human visual system works. One way to gain insight into any system is to make it go wrong and see what it does. In vision, this can be done by presenting conflicting information to the two eyes (rivalry) or ambiguous information to both eyes (illusions, such as a picture that might be a duck... or is it a rabbit? No, it’s a duck! Or is it—?). Recent research looks at a general model of how the brain makes decisions, based on a ‘circuit’ of neurons that can learn patterns and then detect them. The dynamics of such networks helps to explain how this process can ‘go wrong’, thereby testing the theory. The talk will be highly illustrated and avoid mathematical technicalities.

 

Powrót na górę strony