Analiza danych


Redaktor działu:
Kamil Dyba (dyba(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr
Data ostatniej modyfikacji:
2018-02-4

REGULAMIN

 • Liga zadaniowa trwa od października do czerwca w każdym roku szkolnym.
 • Do ligi zapraszamy uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
 • Można do niej przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.
 • Pierwszego dnia miesiąca publikowany jest miniwykład wprowadzający pojęcia i narzędzia statystyczne przydatne do analizy danych oraz związane z nim trzy zadania (czasem wspólne dla obu kategorii wiekowych, a czasem osobne).
 • Klasyfikacja prowadzona jest oddzielnie dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy nadsyłać do końca danego miesiąca (decyduje data wysłania e-maila lub data stempla pocztowego).
 • Rozwiązania (o ile z treści zadania nie wynika inaczej, wystarczą same wyniki) należy przesyłać
  e-mailem na adres: kamil.dyba@math.uni.wroc.pl albo tradycyjną pocztą na adres:
  Kamil Dyba, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław.
 • W temacie e-maila lub na kopercie należy wpisać "Analiza danych - Liga zadaniowa WPM".
 • Rozwiązania oceniane są zero-jedynkowo. Dopuszcza się połówki punktu.
 • W pierwszej korespondencji należy podać imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz swój adres pocztowy.
 • Trzeciego dnia każdego miesiąca publikowane są odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań z ostatniej rundy ligi, a piętnastego - wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy.
 • Na zakończenie każdej edycji najlepsi zawodnicy oraz autorzy wyjątkowo ciekawych rozwiązań w poszczególnych miesiącach otrzymują nagrody-niespodzianki, które wysyłamy pocztą.

Uwaga! Aby wpisywać na Portalu wzory matematyczne, np. komentując zadania, można skorzystać ze ściągi zamieszczonej na górze strony na pasku poziomego MENU. Każdy wzór należy poprzedzić napisem tex i zakończyć napisem /tex umieszczonymi w nawiasach kwadratowych. Notacji tej można także używać w korespondencji mejlowej.

 

Powrót na górę strony