Dydaktyka matematyki


Redaktor działu:
Małgorzata Mikołajczyk (mikolaj(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr
Data ostatniej modyfikacji:
2021-10-3

REGULAMIN

 • Liga zadaniowa trwa od października do czerwca w każdym roku szkolnym.
 • Jest adresowana do nauczycieli i studentów, ale otwarta jest dla wszystkich osób zainteresowanych problemami nauczania matematyki niezależnie od profesji (prowadzony jest wspólny ranking zawodników).
 • Wraz z pierwszym zestawem rozwiązań należy przesłać w liście/mejlu oświadczenie, że ma się powyżej 16 lat oraz poniższą klauzulę:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Ligi Zadaniowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 • W przypadku uczestników poniżej 16 lat powyższa zgoda musi być dodatkowo potwierdzona podpisem rodzica lub prawnego opiekuna, a następnie przesłana wraz z pierwszym zestawem rozwiązań w formie oryginału pocztą albo jako skan lub zdjęcie w załączniku do e-maila.
 • Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.
 • Pierwszego dnia miesiąca publikowane są 3 zadania.
 • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy nadsyłać do końca danego miesiąca (decyduje data wysłania e-maila lub data stempla pocztowego).
 • Rozwiązania należy przesyłać e-mailem na adres: mikolaj@math.uni.wroc.pl
  albo tradycyjną pocztą na adres:
  Małgorzata Mikołajczyk, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław.
 • W temacie e-maila lub na kopercie należy wpisać "DYDAKTYKA - Liga zadaniowa WPM".
 • Rozwiązania ocenianie są w skali 0-5.
 • W pierwszej korespondencji należy podać imię i nazwisko oraz adres pocztowy. Nauczycieli, studentów i uczniów prosimy o podanie szkoły/uczelni, a inne osoby dorosłe - o podanie wykonywanego zawodu.
 • Trzeciego dnia każdego miesiąca publikowane są odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań z ostatniej rundy ligi, a piętnastego - wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy.
 • Na zakończenie każdej edycji najlepsi zawodnicy oraz autorzy wyjątkowo ciekawych rozwiązań w poszczególnych miesiącach otrzymują nagrody-niespodzianki, które wysyłamy pocztą.

 

Powrót na górę strony