Szkoły średnie


Redaktor działu:
Michał Śliwiński (msliw(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr
Data ostatniej modyfikacji:
2021-08-26

REGULAMIN

 • W Lidze mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół średnich (wszystkich klas i typów szkół na jednakowych zasadach).
 • Osoby powyżej 16 lat muszą wraz z pierwszym zestawem rozwiązań przesłać w mejlu oświadczenie, że mają ukończone 16 lat, oraz skopiować w treści listu poniższą klauzulę:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Ligi Zadaniowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 • W przypadku uczniów poniżej 16 lat powyższa zgoda musi być dodatkowo potwierdzona podpisem rodzica lub prawnego opiekuna, a następnie przesłana wraz z pierwszym zestawem rozwiązań w formie oryginału pocztą albo jako skan lub zdjęcie w załączniku do e-maila.
 • Liga trwa od października do czerwca w każdym roku szkolnym.
 • Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.
 • Pierwszego dnia miesiąca publikowane są 3 zadania, do których rozwiązania wystarcza wiedza matematyczna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy nadsyłać do końca danego miesiąca (decyduje data wysłania e-maila lub data stempla pocztowego).
 • Rozwiązania (o ile nie podano inaczej, wystarczą same odpowiedzi) należy przesyłać
  e-mailem na adres: liga.zadaniowa.sp.gim.lo@gmail.com albo tradycyjną pocztą na adres:
  Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław.
 • W temacie e-maila lub na kopercie należy wpisać "LO - Liga zadaniowa WPM".
 • Rozwiązania zadań oceniane są zero-jedynkowo. Dopuszczalne są połówki punktu.
 • W pierwszej korespondencji należy podać imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz swój adres pocztowy.
 • Trzeciego dnia każdego miesiąca publikowane są odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań z ostatniej rundy ligi, a piętnastego - wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy.
 • Na zakończenie każdej edycji najlepsi zawodnicy oraz autorzy wyjątkowo ciekawych rozwiązań w poszczególnych miesiącach otrzymują nagrody-niespodzianki, które wysyłamy pocztą.

Uwaga! Aby wpisywać na Portalu wzory matematyczne, np. komentując zadania, można skorzystać ze ściągi zamieszczonej na  górze strony na pasku poziomego MENU. Każdy wzór należy poprzedzić napisem tex i zakończyć napisem /tex umieszczonymi w nawiasach kwadratowych. Notacji tej można także używać w korespondencji mejlowej.

 

Dziękuję

Serdecznie dziękuję za wszystkie nagrody-upominki! Paczka przyszła wczoraj i nagrody są świetne. Organizację konkursu oceniam bardzo dobrze i gratuluję sukcesu, jakim było pomyślne przeprowadzenie wszystkich etapów dla tylu różnych kategorii wiekowych. Życzę powodzenia w kolejnych edycjach oraz coraz większej frekwencji.

Przesyłanie rozwiązań

Proszę o pomoc w wyjaśnieniu regulaminu.
Nie rozumiem stwierdzenia: Rozwiązania (o ile nie podano inaczej, wystarczą same odpowiedzi)
Proszę o wyjaśnienie czy wraz z końcowym wynikiem mam przesłać tok rozumowania, czy mogę ograniczyć się do przesłania końcowych wyników.

Kiedy będą wyniki i

Kiedy będą wyniki i nagrody za rok szkolny 2016/17? Ile można czekać... :(

nagrody

Czy nagrody za ligę zostaną wysłane?

Powrót na górę strony