listopad 2007

Zad. 1. Odpowiedz.
A: Jego bracia nakarmili już konia.
B: Ich siostra już jadła.
C: Jej syn nie napoił jeszcze konia.
Zdanie A do B ma się tak jak C do ...?

Zad. 2. Co występuje najwcześniej, a co najpóźniej w polskim alfabetycznym spisie liczb od jeden do miliona w kategorii wielokrotności trójki?

Zad. 3. Dane są następujące wyrazy lapońskie: 1. jogkn'aL'm, 2. kuL'l'im, 3. caL'mseksam, 4. kuL'caL'm, 5. jogkrinD, 6. kuL'n'aL'm, 7. jogkkuL'
oraz ich tłumaczenia w przypadkowej kolejności: rybie oko, ujście rzeki, zupa rybna, brzeg rzeki, rybi pysk, rzęsy, ryba rzeczna.
Przyporządkuj tłumaczenia podanym wyrazom lapońskim.

Lapoński (saami) jest językiem ugrofińskim (rodzina uralska), podobnie jak estoński, fiński czy węgierski. Różni się jednak od nich dość znacznie. Używany przez ok. 30 tys. mieszkańców Laponii, (północna Skandynawia), obywateli Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji, zapisywany alfabetem łacińskim i cyrylicą.

 

Wyniki:
Poprawne rozwiązania 3 zadań nadesłał tylko Damian Olczyk z I LO w Oleśnie, a 2 zadań - Katarzyna Rzęsikowska z III LO w Opolu. Gratulujemy!

Po dwóch miesiącach trwania ligi (na 6 możliwych pkt.) z 5 punktami prowadzi Damian Olczyk z I LO w Oleśnie.

 

Odpowiedzi:

Zad. 1. Do zdania C pasuje: Ich córki jeszcze nie piły.

Zad. 2. 44040 i 1335.

Zad. 3. Właściwe przyporządkowanie to: 1. ujście rzeki, 2. zupa rybna, 3. rzęsy, 4. rybie oko, 5. brzeg rzeki, 6. rybi pysk, 7. ryba rzeczna.
Patrzymy na powtarzające się "połowy" wyrazów - ci ile razy występuje w obu językach - i tak dopasowujemy tłumaczenia członu "ryba" (kuL') i "rzeka" (jogk). Widać wówczas, że w wyrażeniach lapońskich wyraz określany stoi po swoim określeniu. "Rzęsy" będą zapewne miały coś wspólnego z okiem, więc trzeba teraz już tylko znaleźć wyrażenia, gdzie "ryba" i "rzeka" pełnią taką samą funkcję. Pasuje "ujście"/"usta"/"pysk" (por. polskie "Ustka", czeskie ústí/ústa, ros. ust'je, ang. mouth, niem. Mündung/Mund, franc. embouchure/bouche, hiszp. i portugalskie desembocadura/boca czy włoskie bocca) i wszystko już jasne.

 

Powrót na górę strony