Matematyka finansowa

Data ostatniej modyfikacji:
2018-02-2

 

 

REGULAMIN

 • Liga zadaniowa z matematyki finansowej prowadzona jest we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacją Banku Zachodniego WBK, która jest jej inicjatorem. Sponsorem nagród jest BZ WBK.
 • Liga trwa od października do czerwca w każdym roku szkolnym.
 • Mogą w niej brać udział wyłącznie uczniowie (z dowolnego typu szkół: od podstawowych, przez gimnazja do ponadgimnazjalnych). 
 • Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.
 • Pierwszego dnia miesiąca publikowany jest miniwykład o tematyce finansowo-ekonomicznej oraz związane z nim trzy zadania (osobne dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).
 • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy nadsyłać do końca danego miesiąca (decyduje data wysłania e-maila lub data stempla pocztowego).
 • Rozwiązania (o ile nie podano inaczej, wystarczą same odpowiedzi) należy przesyłać
  e-mailem na adres: yolande@poczta.fm albo tradycyjną pocztą na adres:
  Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław.
 • W temacie e-maila lub na kopercie należy wpisać "Liga Finansowa".
 • Rozwiązania zadań oceniane są zero-jedynkowo. Dopuszczalne są połówki punktu.
 • W pierwszej korespondencji należy podać imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz swój adres pocztowy. 
 • Trzeciego dnia każdego miesiąca publikowane są odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań z ostatniej rundy ligi, a piętnastego - wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy.
 • Klasyfikacja prowadzona jest oddzielnie w każdej kategorii wiekowej.
 • Na zakończenie każdej edycji najlepsi zawodnicy z każdej kategorii wiekowej oraz autorzy szczególnie ciekawych rozwiązań w poszczególnych miesiącach otrzymują nagrody-niespodzianki, które wysyłamy pocztą.

Uwaga! Aby wpisywać na Portalu wzory matematyczne, np. komentując zadania, można skorzystać ze ściągi zamieszczonej na górze strony na pasku poziomego MENU. Każdy wzór należy poprzedzić napisem tex i zakończyć napisem /tex umieszczonymi w nawiasach kwadratowych. Notacji tej można także używać w korespondencji mejlowej.

 

Adres

Czy kontaktowy adres e-mail to na pewno kisowski(at)gazeta.pl a nie kisowski@gazeta.pl?

Inne oznaczenie

W taki właśnie sposób zapisuje się adresy mejlowe w sieci, żeby nie dobierały się do nich robaki komputerowe. Symbol @ czyta się po angielsku at i dlatego w takiej konwencji adresy się też zapisuje.

Wysyłanie rozwiązań

Proszę o pomoc w wyjaśnieniu regulaminu. Nie rozumiem stwierdzenia: Rozwiązania (o ile nie podano inaczej, wystarczą same odpowiedzi)... Proszę o wyjaśnienie, czy wraz z końcowym wynikiem mam przesłać tok rozumowania, czy mogę ograniczyć się do przesłania końcowych wyników.

Wystarczy odpowiedź

Wystarczy podać tylko odpowiedzi, chyba że w treści zadania jest zaznaczone, że trzeba odpowiedź uzasadnić.

Czy konkurs nadal się odbywa?

Dzień dobry Państwu,

czy konkurs dalej się odbywa? Czy mogliby podać Państwo link do strony konkursu?

Czy można dalej się do niego zapisywać?
I czy jest limit uczniów, którzy mogą przystąpić do konkursu i czy jest on płatny?

Powrót na górę strony