Wielościany Johnsona

Data ostatniej modyfikacji:
2012-07-21

Wśród wielościanów wypukłych oprócz brył platońskich, archimedesowych oraz półforemnych graniastosłupów i antygraniastosłupów istnieją jeszcze 92 wielościany o foremnych ścianach (lecz nieprzystających wierzchołkach). Zostały one opisane w 1966 roku przez Normana Johnsona w jego pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem H.S.M. Coxetera.

Są wśród nich:

 • piramida czworokątna (J1)
 • piramida pięciokątna (J2)
 • kopuła trójkątna (J3)
 • kopuła czworokątna (J4)
 • kopuła pięciokątna (J5)
 • rotunda pięciokątna (J6)
 • wydłużona piramida trójkątna (J7)
 • wydłużona piramida czworokątna (J8)
 • wydłużona piramida pięciokątna (J9)
 • skrętnie wydłużona piramida czworokątna (J10)
 • skrętnie wydłużona piramida pięciokątna (J11)
 • dwupiramida trójkątna (J12)
 • dwupiramida pięciokątna (J13)
 • wydłużona dwupiramida trójkątna (J14)
 • wydłużona dwupiramida czworokątna (J15)
 • wydłużona dwupiramida pięciokątna (J16)
 • skrętnie wydłużona dwupiramida czworokątna (J17)
 • wydłużona kopuła trójkątna (J18)
 • wydłużona kopuła czworokątna (J19)
 • wydłużona kopuła pięciokątna (J20)
 • wydłużona rotunda pięciokątna (J21)
 • skrętnie wydłużona kopuła trójkątna (J22)
 • skrętnie wydłużona kopuła czworokątna (J23)
 • skrętnie wydłużona kopuła pięciokątna (J24)
 • skrętnie wydłużona rotunda pięciokątna (J25)
 • podwójny graniastosłup trójkątny (J26)
 • podwójna kopuła trójkątna (J27)
 • podwójna kopuła czworokątna (J28)
 • podwójna kopuła czworokątna skręcona (J29)
 • podwójna kopuła pięciokątna (J30)
 • dwukopuła pięciokątna skręcona (J31)
 • kopuło-rotunda pięciokątna (J32)
 • kopuło-rotunda pięciokątna skręcona (J33)
 • dwurotunda pięciokątna (J34)
 • wydłużona dwukopuła trójkątna (J35)
 • wydłużona dwukopuła trójkątna skręcona (J36)
 • wydłużona dwukopuła czworokątna skręcona (J37)
 • wydłużona dwukopuła pięciokątna (J38)
 • wydłużona dwukopuła pięciokątna skręcona (J39)
 • wydłużona kopuło-rotunda pięciokątna (J40)
 • wydłużona kopułorotunda pięciokątna skręcona (J41)
 • wydłużona dwurotunda pięciokątna (J42)
 • wydłużona dwurotunda pięciokątna skręcona (J43)
 • skrętnie wydłużona dwukopuła trójkątna (J44)
 • skrętnie wydłużona dwukopuła czworokątna (J45)
 • skrętnie wydłużona dwukopuła pięciokątna (J46)
 • skrętnie wydłużona kopuło-rotunda pięciokątna (J47)
 • skrętnie wydłużona dwurotunda pięciokątna (J48)
 • powiększony graniastosłup trójkątny (J49)
 • podwójnie powiększony graniastosłup trójkątny (J50)
 • potrójnie powiększony graniastosłup trójkątny (J51)
 • powiększony graniastosłup pięciokątny (J52)
 • podwójnie powiększony graniastosłup pieciokątny (J53)
 • powiększony graniastosłup sześciokątny (J54)
 • podwójnie osiowo powiększony graniastosłup sześciokątny (J55)
 • podwójnie powiększony graniastosłup sześciokątny (J56)
 • potrójnie powiększony graniastosłup sześciokątny (J57)
 • powiększony dwunastościan (J58)
 • podwójnie osiowo powiększony dwunastościan (J59)
 • podwójnie powiększony dwunastościan (J60)
 • potrójnie powiększony dwunastościan (J61)
 • podwójnie obcięty dwudziestościan (J62)
 • potrójnie obcięty dwudziestościan (J63)
 • powiększony potrójnie obcięty dwudziestościan (J64)
 • powiększony czworościan ścięty (J65)
 • powiększony sześcian ścięty (J66)
 • podwójnie powiększony sześcian ścięty (J67)
 • powiększony dwunastościan ścięty (J68)
 • podwójnie osiowo powiększony dwunastościan ścięty (J69)
 • podwójnie powiększony dwunastościan ścięty (J70)
 • potrójnie powiększony dwunastościan ścięty (J71)
 • dwudziesto-dwunastościan rombowy skręcony (J72)
 • dwudziesto-dwunastościan rombowy podwójnie osiowo skręcony (J73)
 • dwudziesto-dwunastościan rombowy podwójnie skośnie skręcony (J74)
 • dwudziesto-dwunastościan rombowy potrojnie skręcony (J75)
 • dwudziesto-dwunastościan rombowy obcięty (J76)
 • przekręcony osiowo dwudziesto-dwunastościan rombowy obcięty (J77)
 • przekręcony skośnie dwudziesto-dwunastościan rombowy obcięty (J78)
 • podwójnie przekręcony dwudziesto-dwunastościan rombowy obcięty (J79)
 • dwudziesto-dwunastościan rombowy podwójnie osiowo obcięty (J80)
 • dwudziesto-dwunastościan rombowy podwójnie skośnie obcięty (J81)
 • przekręcony dwudziesto-dwunastościan rombowy podwójnie obcięty (J82)
 • dwudziesto-dwunastościan rombowy potrójnie obcięty (J83)
 • dwuklinoid przycięty (J84)
 • antygraniastosłup czworokątny przycięty (J85)
 • klinokorona (J86)
 • powiększona klinokorona (J87)
 • klinomegakorona (J88)
 • hebeklinomegakorona (J89)
 • klinocingulum podwójne (J90)
 • dwusoczewkowa rotunda podwójna (J91)
 • hebeklinorotunda trójkątna (J92)

 

Powrót na górę strony