Grube punkty

Data ostatniej modyfikacji:
2011-01-3
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Dział matematyki: 
geometria syntetyczna
programowanie
precalculus
liczby rzeczywiste


 
 
Gdy inżynier pyta o pole PABCD
dla A = (0, 0), B = (5, 0), C = (5, 5), D = (0, 5),
odpowiadamy:

Jasne, że 25. To widać!

No tak, ale inżynier (zazwyczaj) mierzy.
Podane współrzędne punktów są zatem obarczone pewnym błędem - błędem pomiaru. Znamy położenie tych punktów tylko w przybliżeniu. Mogą leżeć tam, gdzie podano, albo gdzieś w pobliżu. Jak blisko? To zależy od dokładności pomiaru, od jakości przyrządu.
Powiedzmy, że błąd pomiaru jest nie większy od pewnej liczby > 0, to znaczy: 'prawdziwe' punkty A', B', C', D' leżą w kołach o promieniu , o środkach w punktach A, B, C, D.
Wyglądają więc jak 'grube punkty'.

Jakie jest 'prawdziwe' pole PA'B'C'D'?
Odpowiedź 'nie wiemy' nie zadowoli inżyniera. On zawsze wszystko mierzy i stale ma takie dylematy. Musimy mu coś odpowiedzieć.

 


 

 Pierwszy pomysł

 Drugi pomysł

 Trzeci pomysł (bo do trzech razy sztuka!)

 

 

Powrót na górę strony