Na skróty - z niespodziankami

Data ostatniej modyfikacji:
2011-02-27
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Dział matematyki: 
funkcje
geometria syntetyczna
liczby rzeczywiste
Niech dany będzie kąt prosty o wierzchołku O i punkt C, leżący w obszarze tego kąta, odległy o p i q od ramion kąta. Niech A, B oznaczają punkty przecięcia prostej przechodzącej przez C z ramionami tego kąta.

Tak może się zaczynać wiele zadań. Omówimy tu dokładniej kilka problemów, nieco zbliżonych do rzeczywistości, w których obszar kąta utożsamimy z trawnikiem.

ZADANIE 1.   Jak poprowadzić (prostą) drogę AB przez C, by odciąć z trawnika jak najmniejszy obszar (trójkąt)?

ZADANIE 2.   Jak poprowadzić (prostą) drogę AB przez C, by odciąć jak najmniejszy fragment żywopłotu rosnącego wzdłuż ramion kąta ?

ZADANIE 3.   Jak wybrać (prostą) trasę AB przez C, by zadeptać jak najmniej trawnika , (AB jest najmniejsze)?

 

Rysunek utworzony za pomocą programu C.a.R. Można przesuwać punkty A, C.

 

Odpowiedzi można udzielać na wiele sposobów. Droga AB przez C jest określona jednoznacznie przez każdą z wielkości: AO, BO, x=ACA, y=BCB, BO / AO = tg .
My będziemy podawać wielkości x0, y0 opisujące optymalną linię A0B0.

 


 

ZADANIE 1.   Jak poprowadzić (prostą) drogę AB przez C, by odciąć z trawnika jak najmniejszy obszar (trójkąt)?

 

Rysunek utworzony za pomocą programu C.a.R. Można przesuwać punkty A, C, K.

 

Uzasadnienie
Gdy x0 = p, to y0 = q i A0C = B0C (dlaczego?). Wtedy różnica pól trójkątów ABO, A0B0O jest równa polu czerwonego trójkąta (wskaż pary trójkątów przystających). Zatem jest nieujemna.

Uwaga 1
Dla innych trawników odpowiedź i uzasadnienie są identyczne (przesuwając K, zmienisz kąt ).

 


 

ZADANIE 2.   Jak poprowadzić (prostą) drogę AB przez C, by odciąć jak najmniejszy fragment żywopłotu rosnącego wzdłuż ramion kąta ?

 

Rysunek utworzony za pomocą programu C.a.R. Można przesuwać punkty A, C, K.

 

Uzasadnienie
Gdy x0 = p1/2q1/2, to y0 = p1/2q1/2   (bo trójkąty A0CAC, CCBB0 są podobne).
Różnica (AO + OB) - (A0O + OB0) jest równa:
   BB0 - AA0  w przypadku 1, gdy A leży na odcinku A0CA ,
   AA0 - BB0  w przypadku 2, gdy A leży poza odcinkiem A0CA.
Przypadek 1.
Z podobieństwa trójkątów ACAC i CCBB mamy:

Przypadek 2. Uzasadnienie jest niemal identyczne - dlatego pomijamy tu szczegóły.

Uwaga 2
Dla innych trawników odpowiedź i uzasadnienie są identyczne (przesuwając K, zmienisz kąt ).

Uwaga 3
Odcinki o długości x0 = y0 = p1/2q1/2 można skonstruować cyrklem i linijką.
Jest to klasyczna konstrukcja opisana w wielu podręcznikach.

 


 

ZADANIE 3.   Jak wybrać (prostą) trasę AB przez C, by zadeptać jak najmniej trawnika , (kiedy długość AB jest najmniejsza)?

 

Rysunek utworzony za pomocą programu C.a.R. Można przesuwać punkty A, C.

 

Uzasadnienie
Gdy x0 = p1/3q2/3, to y0 = p2/3q1/3   (bo trójkąty A0CAC, CCBB0 są podobne)
oraz   tg = (q/p)1/3   (sprawdź).

Zatem wartość najmniejsza f jest przyjmowana dla kąta = .

Niespodzianka 1
Gdy p = 1 i q = 2, to x0 = 21/3 .
Od niemal 200 lat wiadomo, że odcinka długości 21/3 nie można skonstruować cyrklem i linijką. Zatem, w przeciwieństwie do poprzednich zadań, to zadanie nie ma zgrabnego rozwiązania geometrycznego. Zaskakujące?

 


 

W porównaniu z poprzednimi, następujące zadanie brzmi jeszcze bardziej realistycznie:

ZADANIE 4.   Trasa biegnie wzdłuż ramion trawnika . Jak wytyczyć (prostą) ulicę AB przez C, by skrócić tę trasę maksymalnie?

 

Rysunek utworzony za pomocą programu C.a.R. Można przesuwać punkty A, C.

 

Nie będziemy tu podawać szczegółów rozumowania (są dość żmudne).
Czerwony wykres funkcji  f (x) = AO + OB - AB  pokazuje, jak duży jest skrót, ile zaoszczędzimy (idąc przez AB) w zależności od x (= ACA). Z wykresu można odczytać odpowiedź - przesuń A tak, by osiągnąć największą wartość funkcji.

Niespodzianka 2
Widać, że czasami - przy pewnych wielkościach p i q (przesuwaj C), wykres stale opada. Funkcja nie ma największej wartości (dla x=0 funkcja nie jest określona).
Czasami wykres stale się podnosi, więc i wtedy funkcja nie ma największej wartości.
W takich przypadkach zadanie nie ma rozwiązania, nie ma największego skrótu. Zaskakujące?

Niespodzianka 3
Gdy   1/2 < q / p < 2   największy skrót jest dla

(Uzasadnienie jest dość żmudne.)
Zaskakujące jest jednak to, że w takich przypadkach optymalne rozwiązanie jest konstruowalne (można - żmudnie - cyrklem i linijką skonstruować odcinki x0, y0).
Pokazuje to, że zadanie 3 było wyjątkowe.
Zadziwiające?

 


 

Podstawowe pytanie

Podstawowe pytanie, to jak przebiec przez trawnik i nie wdepnąć wiadomo w co...

Powrót na górę strony