się powtarza? Co się powtarza? Co...

Data ostatniej modyfikacji:
2018-09-15
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Dział matematyki: 
algorytmika
arytmetyka
Poziom edukacyjny: 
gimnazjum

Aby obliczyć rozwinięcie dziesiętne ułamka $\frac{27}{74}$, wystarczy po prostu dzielić. Dostajemy 0,3648648... (można skorzystać z 'Maszynki do dzielenia' ).
Powtarza się okresowo 648, co notujemy, ujmując okres w nawias $\frac{27}{74}=0,3(648)$.

Licząc rozwinięcie dziesiętne ułamka $\frac{100010}{900009}$, można mieć różne przemyślenia.


Cała trudność w zobaczeniu okresowości rozwinięć dziesiętnych ułamków polega na tym, że patrzymy... nie tam gdzie trzeba. Trzeba patrzeć nie na samo rozwinięcie, lecz na reszty, jakie otrzymujemy w trakcie rachunków. Popatrzmy na kilka przykładów. (Licz lub włącz 'maszynkę'.)

Przy rozwijaniu ułamka $\frac{3098}{8325}$ dostajemy następujące reszty:

3098, 6005, 1775, 1100, 2675, 1775, 1100, 2675, 1775, 1100, ...

Przy rozwijaniu ułamka $\frac{124}{231}$ dostajemy następujące reszty:

124, 85, 157, 184, 223, 151, 124, 85, 157, 184, 223, ...

Przy rozwijaniu ułamka $\frac{3577}{4125}$ dostajemy następujące reszty:

3577, 2770, 2950, 625, 2125, 625, 2125, 625, 2125, 625, ...

Przy rozwijaniu ułamka $\frac{578}{1975}$ dostajemy następujące reszty:

578, 1830, 525, 1300, 1150, 1625, 450, 550, 1550, 1675, 950, 1600, ...

W pierwszych trzech przykładach reszty zaczęły się powtarzać. A w ostatnim - nie.

Zauważmy, że w ostatnim przykładzie - licząc dalej - musimy napotkać którąś z wcześniejszych reszt, bo możliwe reszty to liczby 0, 1, 2, ... , 1974, jest ich 1975, więc licząc 1776 razy (lub więcej) na pewno natkniemy się na dwie takie same.

Co więcej, jeśli natrafimy po raz pierwszy na którąś z wcześniejszych reszt, to od tego miejsca reszty zaczną się powtarzać, bowiem następną resztę obliczamy (pisemnie) wg tego samego algorytmu: 'spisujemy' zero, dzielimy, obliczamy różnicę.

Zatem gdy przy rozwijaniu ułamka $\frac{578}{1975}$ napotykamy po raz drugi 525 :

578, 1830, 525, 1300, 1150, 1625, 450, 550, 1550, 1675, 950, 1600, 200, 25, 250, 525,
to następna reszta będzie równa 1300. Co więcej, okres tego rozwinięcia ma tyle cyfr, co jeden cykl reszt, czyli 13. Zatem $\frac{578}{1975}$ = 0,29(2658227848101).


Zauważ, że tylko w przykładzie drugim $\frac{124}{231}$, reszty

124, 85, 157, 184, 223, 151, 124, 85, ...
zaczęły się powtarzać począwszy od samego początku, od pierwszej. Czy można to było przewidzieć?

W tym przykładzie, odmiennie niż w pozostałych, z danej reszty można obliczyć wcześniejszą, dana reszta determinuje poprzednią.
Dla ilustracji rozważmy resztę 184. Powstała z dzielenia 157.10 przez 231, czyli

       157.10 = 6.231 + 184
Przypuśćmy, że powstała też z dzielenia liczby r.10 przez 231, czyli że jest takie c, że
         r.10 = c.231 + 184
Odejmując stronami te dwa równania (i przekształcając), dostajemy:
   (157-r).10 = (6-c).231
W tym równaniu prawa strona jest podzielna przez 231, więc lewa też. Zauważmy, że 231 nie dzieli się ani przez 2, ani przez 5, zatem 231 musi dzielić różnicę (157-r). Ta różnica jest (co do wartości bezwzględnej) mniejsza od 231, więc musi być równa 0. To oznacza, że r=157, czyli reszta 184 determinuje wcześniejszą resztę.
Dla innych reszt jest tak samo: w tym przykładzie reszty wyznaczają wcześniejsze reszty. Zatem jeśli jedenasta jest równa siedemnastej, to dziesiąta jest równa szesnastej, dziewiąta jest równa piętnastej, ... , pierwsza jest równa siódmej, czyli okres zaczyna się bezpośrednio po przecinku.

Tak samo jak w powyższym przykładzie dowodzi się ogólnego twierdzenia:

Twierdzenie 1. Niech mianownik q ułamka (nieskracalnego) $\frac{p}{q}$ nie dzieli się ani przez 2, ani przez 5. Wtedy rozwinięcie dziesiętne tego ułamka jest okresowe o okresie zaczynającym się bezpośrednio po przecinku i ma długość mniejszą niż q.

Trochę trudniej dowodzi się twierdzenia:

Twierdzenie 2. Niech mianownik q ułamka nieskracalnego $\frac{p}{q}$ będzie postaci q = 2k . 5n . s, gdzie s nie dzieli się ani przez 2, ani przez 5. Wtedy rozwinięcie dziesiętne tego ułamka jest okresowe o okresie zaczynającym się od m = 1 + max(k,n) miejsca po przecinku i ma długość mniejszą niż s.

Ideę dowodu prześledzimy na przykładzie:
$\frac{2583}{10200}$ najpierw skracamy ułamek (przez 3)
$=\frac{861}{3400}=$ (że jest on nieskracalny zobaczymy dalej)
$=\frac{861}{100\cdot 34}=$ teraz rozkładamy mianownik na czynniki
$=\frac{861}{100\cdot 2\cdot 17}=$
$ =\frac{861}{2^2\cdot 5^2\cdot 2\cdot 17}=\ $ (teraz widać, że jest nieskracalny, bo 861 nie dzieli się przez 2,5,17)
$=\frac{861}{2^3\cdot 5^2\cdot 17}=$
$ =\frac{1}{2^3\cdot 5^2}\cdot\frac{861}{17}=$
$ =\frac{1\cdot 5}{2^3\cdot 5^3}\cdot\frac{861}{17}=$
$=\frac{5}{1000}\cdot\frac{861}{17}=$
$=\frac{1}{1000}\cdot\frac{5\cdot 861}{17}$
'Prawy' czynnik powyższego iloczynu, to ułamek, który z tw. 1. ma rozwinięcie zaczynające się bezpośrednio po przecinku (i długości mniejszej niż 17).
Mnożenie przez $\frac{1}{1000}$, to przesuwanie przecinka o trzy miejsca, więc okres zaczyna się od czwartego miejsca po przecinku.

(tylko dla dorosłych)Na koniec zauważmy, że nie podaliśmy powyżej sposobu na odczytanie długości okresu rozwinięcia dziesiętnego danego ułamka.
O tym już wkrótce.
:               przysp.

Powrót na górę strony