Szprychy w cylindrze (4) - f-ślimaki

Data ostatniej modyfikacji:
2015-07-23
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Dział matematyki: 
funkcje
geometria przestrzenna
Do rysunków 3D użyto apletu www.javaview.de/
Można w nich manipulować myszą.


 

Każda z poniższych powierzchni:
  -  mieści się w cylindrze o promieniu podstawy 1 i wysokości 1,
 -  jest zbudowana z patyków-odcinków długości 1,
 -  środki tych patyków tworzą okrąg równoległy do podstaw cylindra o średnicy 1 i o środku w połowie osi cylindra.

Patrząc z góry, widzimy, że nad każdą 'szprychą' w podstawie cylindra jest dokładnie jeden patyk.
Przepis na taką powierzchnię jest następujący:

dla zadanej funkcji f (x), określonej na odcinku [0,1],
'szprychę' w podstawie, która tworzy z osią OX kąt x . 360o,
obracamy względem środka szprychy o kąt f(x) . 360o
w płaszczyźnie wyznaczonej przez środek szprychy i oś cylindra
(obrót dodatni to taki, w którym koniec szprychy przy brzegu podstawy najpierw unosi się),
na koniec podnosimy obróconą szprychę do góry o 0,5.

Takie powierzchnie nazwiemy f-ślimakami.

 

Nazwę tłumaczy poniższy rysunek. Podobnie wyglądają f-ślimaki dla innych funkcji liniowych.

 


 

Kształty dobrze znane z lekcji geometrii dostajemy dla funkcji stałych.
Opisz kształt i oblicz wymiary f-ślimaka, gdy
   a)     f (x) = 0 dla każdego x,
   b)     f (x) = 1/4 dla każdego x,
   c)     f (x) = 1/8 dla każdego x,
   d)     f (x) = 1/12 dla każdego x.

Dla f (x) = x/2 otrzymamy f-ślimak zwany wstęgą Mobiusa. Jest to przykład powierzchni nieorientowalnej.
Ogólniej, gdy 2|f(0) - f(1)| jest liczbą nieparzystą (i f jest ciągła), to f-ślimak jest przykładem powierzchni nieorientowalnej.

Porównaj f-ślimaki gdy:

  a')  f (x) = [4x]/4                       a'')  f (x) = x - [4x]/4                     a''')  f (x) = [4x]/8

  b')  f (x) = sin(x) / 4              b'')  f (x) = sin2 (x) / 4             b''')  f (x) = cos(x) / 4

  c')  f (x) = sin(2x) / 4            c'')  f (x) = |sin(2x)| / 4            c''')  f (x) = sin2 (2x) / 4

  d')  f (x) = sin(3x) / 4            d'')  f (x) = |sin(3x)| / 4            d''')  f (x) = sin2 (3x) / 4

  e')  f (x) = sin(4x) / 4            e'')  f (x) = sin2 (4x) / 4

  f')  f (x) = sin(12x) / 4            f'')  f (x) = sin2 (12x) / 4

  

Powrót na górę strony