Bukiety matematyczne (GIM i LO)

Data ostatniej modyfikacji:
2015-09-1
Autor recenzji: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki na UWr
Seria: 
Matematyka z plusem
Autor: 

Piotr Jędrzejewicz - pracownik Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydawca: 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
al. Grunwaldzka 413,  80-309 Gdańsk
tel. 58 340 63 63, fax: 58 340 63 61
e-mail: gwo@gwo.pl
http://www.gwo.pl

Dystrybutorzy: 

Salonik matematyczny "Od smyka do matematyka"
ul. Racławicka 11/1B (wejście od podwórza)
53-149 Wrocław
tel. 71 361 27 41
https://matmaigry.pl/
czynne: poniedziałek–piątek, godz. 9:00–18:00

 

To seria dwóch książek, z których jedna adresowana jest do uczniów gimnazjów (i jest na rynku dobrze znana - doczekała się już siedmiu wydań), a druga - do uczniów liceów i techników (I wydanie). Nietypowość tych zbiorów polega na sposobie ułożenia zestawów zadaniowych w tytułowe "bukiety". Każdy z nich (a jest ich w części dla gimnazjalistów 80, a w części dla licealistów 50) dotyczy jednego zagadnienia i składa się z zadania konkursowego o podwyższonej trudności oraz dwóch prostszych zadań pomocniczych, które pomagają w jego samodzielnym rozwiązaniu. Dzięki takiej konstrukcji zestawów, zadania trudne stają się dostępne dla większej grupy uczniów, którzy mogą rozwijać umiejętności analitycznego myślenia i oswajać się ze specyfiką zadań konkursowych. Książka przyda się więc wszystkim uczniom rozpoczynającym przygotowania do konkursów i olimpiad matematycznych oraz ich nauczycielom.

Prezentowane w zbiorach zadania pochodzą z zajęć Międzyszkolnego Kółka Matematycznego prowadzonego w II LO w Grudziądzu oraz Internetowego Kółka Matematycznego prowadzonego na UMK w Toruniu. Zostały też przetestowane na zajęciach w innych szkołach województwa kujawsko-pomorskiego. Ich tematyka obejmuje różne działy matematyki i w zasadzie nie wykracza poza podstawę programową, do zbioru wybrano jednak takie zagadnienia, które często pojawiają się w zadaniach konkursowych. Na końcu do każdego z zadań podano wskazówki oraz pełne rozwiązania.

 

Bukiety matematyczne dla gimnazjum

Zestawy zadań w zbiorze podzielono na następujące działy tematyczne:

 • algebra,
 • geometria,
 • teoria liczb, nierówności i kombinatoryka. 

 

Bukiety matematyczne dla liceum i technikum

Zadania w zbiorze podzielono na następujące działy tematyczne:

 • liczby całkowite i wymierne,
 • podzielność,
 • równania diofantyczne,
 • wyrażenia algebraiczne,
 • wielomiany,
 • funkcje trygonometryczne,
 • własności funkcji,
 • ciągi liczbowe,
 • planimetria,
 • geometria kombinatoryczna,
 • geometria analityczna,
 • stereometria,
 • kombinatoryka,
 • zbiory.

 

Powrót na górę strony