GeoGebra. Innowacja edukacyjna

Data ostatniej modyfikacji:
2015-12-25
Autor recenzji: 
Paulina Stajno
studentka matematyki na UWr
Autor: 

redakcja naukowa - Katarzyna Winkowska-Nowak (SWPS Warszawa),
Edyta Pobiega, Robert Skiba (UMK Toruń)

Wydawca: 

Wydawnictwo Naukowe UMK
ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń
tel./fax 56 611 42 38
e-mail: books@umk.pl
http://www.wydawnictwoumk.pl

Wydawnictwo Akademickie Sedno
ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa
www.wydawnictwosedno.pl

Dystrybutorzy: 

Salonik matematyczny "Od smyka do matematyka"
ul. Racławicka 11/1B (wejście od podwórza)
53-149 Wrocław
tel. 71 361 27 41
https://matmaigry.pl/
czynne: poniedziałek–piątek, godz. 9:00–18:00

 

Jest to cykl dwóch książek wydanych w latach 2011 i 2013 dotyczących wprowadzenia innowacji edukacyjnej, jaką było wykorzystanie programu GeoGebra do nauczania matematyki. Jest to darmowy program, który łączy narzędzia do tworzenia dynamicznych konstrukcji geometrycznych, rysowania wykresów funkcji, operowania na wzorach algebraicznych z arkuszem kalkulacyjnym. Obie publikacje przeznaczona są dla nauczycieli ze wszystkich typów szkół, którzy chcą urozmaicić stosowane metody nauczania matematyki prezentacjami i plikami interaktywnymi.

Geogebra. Wprowadzenie innowacji edukacyjnej

Geogebra. Wprowadzenie innowacji edukacyjnejJest to praca zbiorowa, w skład której wchodzi prawie 50 artykułów prezentujących przykłady wykorzystania GeoGebry na różnych poziomach procesu edukacyjnego. Ich autorami są dydaktyce matematyki oraz nauczyciele z gimnazjów i liceów. Materiał przedstawiony w książce został podzielony według poziomów edukacji i zaklasyfikowany do poszczególnych działów matematyki, takich jak geometria, algebra czy analiza. Książka może służyć jako zbiór ćwiczeń dla każdego, kto chce samodzielnie opanować program GeoGebra, lub jako źródło pomysłów na lekcje dla nauczycieli. Książkę można też przeglądać bez włączania komputera, zapoznając się z różnymi ciekawymi rozwiązaniami matematycznych problemów.

GeoGebra. Innowacja edukacyjna – kontynuacja

GeoGebra. Innowacja edukacyjna – kontynuacjaTo doskonała pozycja dla nauczycieli matematyki, którzy chcą wzbogacić swoje lekcje o materiały interaktywne, i przydatna pomoc przy tworzeniu interesujących scenariuszy lekcji informatyki, na których uczniowie podstawówek poznają pojęcie skali lub klasyfikację trójkątów, a licealiści odkryją własności funkcji trygonometrycznych. Rozdział poświęcony matematyce gimnazjalnej jest niestety uboższy w porównaniu do LO i SP, ale znajdziemy tu np. konstrukcje trójkątów, różne rodzaje kątów przystających i sumy miar kątów w wielokątach. Także studenci znajdą w książce coś, co ich zainteresuje, np. rozdział pt. "Inne geometrie" wprowadza czytelników w świat geometrii Łobaczewskiego, w którym przez ustalony punkt można przeprowadzić nieskończenie wiele prostych równoległych do zadanej prostej.

Autorzy artykułów wielką wagę przykładają do opisu tworzenia pomocnych apletów, dlatego nawet ci, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z GeoGebrą, nie powinni mieć z tym problemów. Każdy rozdział książki zawiera treść zadania do wykonania, przewidywany efekt finalny pracy, instrukcję zawierającą poszczególne kroki do samodzielnego wykonania (bardzo szczegółową, opatrzoną ikonami programu i zrzutami ekranu) i dodatkową literaturę. Niektóre rozdziały rozszerzone są jeszcze o porady metodyczne jak można wykorzystać dany aplet na lekcji.

Książka jest czarno-biała, co wpływa na jej niższą cenę, ale obniża też walory graficzne, estetyczne i czytelność niektórych ilustracji. Inna niedogodnością jest niespójny spis treści. Dopiero po wnikliwym jego przeanalizowaniu zauważyłam, że znajdują się w nim dwa rozdziały o tym samym tytule "Przykłady zastosowań GeoGebry w szkole ponadgimnazjalnej", ponadto jest rozdział "Zastosowanie GeoGebry w realizacji zagadnień związanych z trygonometrią", który także jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podobny chaos widać też w innych rozdziałach. Z pobieżnego przejrzenia spisu treści można odnieść wrażenie, że książka dotyczy jedynie poziomu ponadgimnazjalnego, ponieważ w układzie treści nie zachowano kolejności etapów edukacyjnych (początkowe rozdziały poświęcone są zagadnieniom licealnym, następnie jest trochę materiałów dla szkoły podstawowej, a na końcu zamieszczono gimnazjum). I gdzie tu logika? Rozumiem, ze wynika to z faktu, że książka jest zbiorem artykułów wielu autorów, ale redaktorzy mogli wykonać swoją pracę znacznie staranniej uspójnić koncepcję i układ treści. Doskonałym pomysłem jest umieszczenie na końcu książki zestawienia poleceń GeoGebry, co bardzo ułatwią pracę z programem. Zostały one starannie uporządkowane, z podziałem na te, dotyczące algebry, funkcji i obliczeń, geometrii, logiki oraz statystyki.

 

Opinie zasłyszane: 
  • Na polskim rynku wydawniczym brakuje publikacji poświęconej GeoGebrze i tę lukę starają się wypełnić autorzy książki. Powstała ona z inicjatywy Warszawskiego Centrum GeoGebry, instytucji będącej głównym ośrodkiem rozwoju i popularyzacji tego programu w Polsce.
    Bartosz Ziemkiewicz
  • O ile wiem, książka "GeoGeobra. Wprowadzanie innowacji edukacyjnej" jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją dotyczącą tego znakomitego programu i związanego z nim obiecującego ruchu społecznego obejmującego nie tylko zawodowych dydaktyków matematyki z różnych poziomów nauczania, ale także uczniów i niezwiązanych bezpośrednio z nauczaniem matematyki entuzjastów.
    Wojciech Borkowski

Powrót na górę strony