GeoGebra. Wprowadzanie innowacji pedagogicznej

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-11
Autor recenzji: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Autor: 

szkolni i akademiccy nauczyciele matematyki

redakcja tekstów
Katarzyna Winkowska-Nowak - Szkoła Wyższa Komunikacji Społecznej w Warszawie
Robert Skiba - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydawca: 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń
tel. 56 611 22 15
e-mail: dwyd@umk.pl lub books@umk.pl
www.wydawnictwoumk.pl

Dystrybutorzy: 

Salonik matematyczny "Od smyka do matematyka"
ul. Racławicka 11/1b, 53-149 Wrocław
tel. 71 361 27 41, pon-pt 10-17
e-mail: info@matematyka-sklep.pl
http://www.matematyka-sklep.pl

 

To zbiór przykładowych lekcji matematyki (z podziałem na szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) oraz zajęć dla studentów prowadzonych z wykorzystaniem GeoGebry – darmowego programu do wspomagania nauczania opartego na idei Cabri (i podobnego do CaRa - compasses and ruler). Łączy on narzędzia do tworzenia dynamicznych konstrukcji geometrycznych, rysowania wykresów funkcji, operowania na wzorach algebraicznych z arkuszem kalkulacyjnym.

Tematyka proponowanych lekcji dotyczy m.in.

  • w szkole podstawowej: tabliczki mnożenia, ułamków, działań na liczbach, klasyfikacji trójkątów, nierówności trójkąta, sumy kątów wewnętrznych trójkąta, pól i obwodów, siatek prostopadłościanów;
  • w gimnazjum: procentów, własności funkcji, statystyki, kątów środkowych, długości okręgu i pola koła, twierdenia Pitagorasa, podobieństwa trójkątów, symetrii osiowej, okręgów opisanych na trójkątach i wpisanych w trójkąty, własności graniastosłupów;
  • w liceum: funkcji liniowej i kwadratowej, jednokładności, kątów środkowych i wpisanych, ostrosłupów, sześcianu i ośmiościanu;
  • na studiach nauczycielskich: tworzenia rysunków trójwymiarowych, dynamicznych kart pracy, funkcji dwóch zmiennych, kół i okręgów w różnych metrykach.

Bardzo przydatne dla początkujących użytkowników programu mogą okazać się zamieszczone w książce ABC GeoGebry i spis podstawowych narzędzi. Wygodny w użyciu jest też indeks nazw.

 

Powrót na górę strony