Jeśli lubisz matematykę

Data ostatniej modyfikacji:
2015-09-1
Autor recenzji: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Autor: 

Witold Bednarek - nauczyciel w I LO w Łodzi

Wydawca: 

Wydawnictwo Nowik
ul. Katowicka 39/110, 45-061 Opole
tel/fax: 77 454 36 04
e-mail: matma@nowik.com.pl
http://www.nowik.com.pl

Dystrybutorzy: 

Salonik matematyczny "Od smyka do matematyka"
ul. Racławicka 11/1B (wejście od podwórza)
53-149 Wrocław
tel. 71 361 27 41
https://matmaigry.pl/
czynne: poniedziałek–piątek, godz. 9:00–18:00

 

Książki z serii "Jeśli lubisz matematykę" przeznaczone są dla uczniów i dorosłych czytelników, którym sprawia przyjemność samodzielne stawianie i rozwiązywanie nowych matematycznych problemów. Ich tematyka wywodzi się z różnych gałęzi matematyki szkolnej, ale stawiane pytania znacznie wykraczają poza zakres standardowej wiedzy, chociaż techniki użyte w rozwiązaniach dostępne są uczniowi szkoły średniej. Opisane problemy mogą być wykorzystane podczas kółek i obozów matematycznych oraz jako tematy uczniowskich prac badawczych na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

 

Jeśli lubisz matematykę (1)

Omawiane w książce zagadnienia dotyczą m.in.:

 • figuralnego twierdzenia Pitagorasa,
 • okręgów wpisanych w trójkąty pitagorejskie,
 •  własności trójkątów, trapezów i okręgów,
 • symetrii figur,
 • trygonometrii,
 • figur magicznych,
 • liczb królewskich,
 • trojaczków liczbowych,
 • problemu odważników,
 • problemu skazańca,
 • zakrywania plam na obrusie,
 • nieindukcyjnych dowodów twierdzeń o liczbach naturalnych,
 • wymierności pierwiastków,
 • równań pitagorejskich,
 • równania zegarka,
 • loterii,
 • matematyki bankowej.

 

Jeśli lubisz matematykę (2)

Omawiane w książce zagadnienia dotyczą m.in.:

 • własności figur geometrycznych,
 • paradoksalnych własności miary,
 • liczb trójkątnych Fibonacciego,
 • liczb zerojedynkowych,
 • liczb pierwszych i względnie pierwszych,
 • własności kwadratów i sześcianów liczb,
 • równych sum potęg,
 • sum potęg kolejnych liczb naturalnych,
 • chińskiego twierdzenia o resztach,
 • liczb sprzężonych,
 • wielomianów,
 • równań diofantycznych,
 • równań wykładniczych,
 • metody regresji,
 • rozwinięcia Viéte’a,
 • metody Simpsona,
 • trygonometrii,
 • prawdopodobieństwa.

 

Jeśli lubisz matematykę (3)

Omawiane w książce zagadnienia dotyczą m.in.:

 • wielokątów,
 • parkietaży,
 • twierdzenia Cevy,
 • ciągów arytmetycznych,
 • symboli Newtona,
 • liczb Fibonacciego,
 • liczb Fermata,
 • ułamków łańcuchowych,
 • funkcji okresowych,
 • równań diofantycznych,
 • części całkowitej.  

 

Powrót na górę strony