Kalendarz Gimnazjalisty

Data ostatniej modyfikacji:
2017-05-18
Autor recenzji: 
Wioleta Dyjur
studentka matematyki na UWr
Autor: 

Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Jacek Lech – nauczyciele matematyki, autorzy podręczników szkolnych

Wydawca: 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
al. Grunwaldzka 413,  80-309 Gdańsk
tel. 58 340 63 63, fax: 58 340 63 61
e-mail: gwo@gwo.pl
http://www.gwo.pl
 

Kalendarz Gimnazjalisty

Kalendarze szóstoklasisty i gimnazjalisty to sztandarowe pozycje GWO, od których wydawnictwo to wzięło początek i którym w znacznej mierze zawdzięcza swój sukces finansowy na starcie. Dziś niewiele już osób pamięta, jaką przed laty "Kalendarz ósmoklasisty" zrobił furorę na rynku edukacyjnym. Był wtedy ewenementem. A propozycja autorów, by rozłożyć systematycznie przygotowania do testów kompetencji, wydaje się przecież prosta i oczywista. Okres przygotowawczy obejmuje 22 tygodnie roku szkolnego, podczas których uczeń rozwiązuje po kilka standardowych zadań typu egzaminacyjnego dziennie.

Pierwsza część Kalendarza została podzielona na cztery działy: Liczby, Algebra, Funkcje i Geometria. Każdy tydzień pierwszego semestru jest okazją do powtórzenia najważniejszych wiadomości z danego działu. Na początku każdego rozdziału znajdujemy krótkie powtórzenie wiadomości, ćwiczenia kontrolne oraz zadania podzielone na poszczególne dni tygodnia. Po każdym dziale są umieszczone przykładowe zadania egzaminacyjne.

W kolejnej części przewidzianej do realizacji w drugim semestrze jest 7 zestawów egzaminacyjnych, z których każdy zawiera po 15 zadań (13 zadań zamkniętych, tzn. testów wyboru lub krótkiej odpowiedzi, i 2 otwarte). Na końcu książki do wszystkich zadań zebrano odpowiedzi, a do trudniejszych przykładów także wskazówki lub rozwiązania.

Książkę polecamy przede wszystkim uczniom i ich rodzicom do samodzielnej, systematycznej powtórki w domu. Nauczyciel może wykorzystać ją do motywowania i dyscyplinowania uczniów słabszych i mających problemy z systematyczna pracą.

 

Powrót na górę strony