Koło matematyczne w SP i GIM

Data ostatniej modyfikacji:
2015-09-1
Autor recenzji: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Autor: 

Zbigniew Bobiński, Piotr Nodzyński, Mirosław Uscki - pracownicy Instytutu Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydawca: 

Wydawnictwo "Aksjomat"
ul. Wita Stwosza 1/7, 87-100 Toruń
tel. 56 62 269 41
e-mail: wydwanictwo@aksjomat.torun.pl
http://www.aksjomat.torun.pl

Dystrybutorzy: 

Salonik matematyczny "Od smyka do matematyka"
ul. Racławicka 11/1B (wejście od podwórza)
53-149 Wrocław
tel. 71 361 27 41
https://matmaigry.pl/
czynne: poniedziałek–piątek, godz. 9:00–18:00

 

Oba zbiory mają podobny charakter i typ zadań. Wiele z nich zebrano na toruńskim seminarium zadaniowym dla nauczycieli matematyki. Zbiór gimnazjalny stanowi naturalną kontynuację podstawówkowego. Mogą z niego korzystać także uczniowie I klas szkół ponadgimnazjalnych. Zadania nie są trudne, ich celem jest raczej zainteresowanie matematyką i uczęszczaniem na kółka matematyczne szerokiego grona uczniów. Wymagają raczej sprytu i logicznego myślenia niż wiedzy szkolnej i typowych algorytmów. Zbiory można wykorzystać na zajęciach kółek matematycznych i do pracy indywidualnej z uczniem zainteresowanym matematyką.

 

Koło matematyczne w szkole podstawowej

Zbiór zawiera 544 zadania podzielone na działy tematyczne. W I części zebrano głównie łamigłówki i żarty matematyczne, np. zadania z zapałkami, o rozcinaniu figur, ćwiczenia na spostrzegawczość i logikę, zadania o przelewaniu, ważeniu i przeprawianiu się przez rzekę oraz gry strategiczne. Zadania w II części odnoszą się do treści matematycznych poznawanych w szkole podstawowej, m.in.:

 • zegar i kalendarz oraz zadania o wieku,
 • algebrafy,
 • prędkość, droga, czas,
 • zasada szufladkowa,
 • liczby naturalne i podzielność,
 • ułamki,
 • równania,
 • obwody i pola,
 • kąty płaskie.

Większość rozdziałów poprzedzona jest krótkim wstępem, w którym zebrano najważniejsze wiadomości potrzebne do rozwiązania zadań i wzorcowo rozwiązano kilka przykładów. Do pozostałych zadań rozwiązania podano na końcu książki (czasem więcej niż jedno). Na końcu każdego rozdziału jest jeszcze zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania.

 

Koło matematyczne w gimnazjum

Zbiór zawiera 711 zadań podzielonych na działy tematyczne zgodne z podstawą programową gimnazjum. Są to m.in.:

 • liczby i podzielność,
 • wyrażenia algebraiczne,  
 • równania diofantyczne,
 • równania i nierówności oraz ich układy,
 • procenty,
 • wartość bezwzględna,
 • kąty,
 • trójkąty i wielokąty,
 • koła,
 • obwody i pola figur,
 • geometria przestrzenna.

Dodatkowo pojawiają się zadania dotyczące zasady szufladkowej i łamigłówki logiczne. Każdy rozdział poprzedzony jest krótkim wstępem, w którym zebrano najważniejsze wiadomości potrzebne do rozwiązania dalszych zadań oraz przykłady wraz z wzorcowymi rozwiązaniami. Do pozostałych zadań rozwiązania podano na końcu książki (czasem więcej niż jedno). Natomiast na końcu każdego rozdziału jest zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania.

 

Powrót na górę strony