Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Data ostatniej modyfikacji:
2017-05-20
Autor recenzji: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Autor: 

Jerzy Nowik - wieloletni nauczyciel matematyki we wszystkich typach szkół, dydaktyk, założyciel wydawnictwa matematycznego Nowik, obecnie na emeryturze

 

Wydawca: 

Wydawnictwo Nowik
ul. Katowicka 39/110, 45-061 Opole
tel/fax: 77 454 36 04
e-mail: matma@nowik.com.pl
http://www.nowik.com.pl

 

Dystrybutorzy: 

Salonik matematyczny "Od smyka do matematyka"
ul. Racławicka 11/1B (wejście od podwórza)
53-149 Wrocław
tel. 71 361 27 41
https://matmaigry.pl/
czynne: poniedziałek–piątek, godz. 9:00–18:00

 

To podręcznik edukacji matematycznej dla studentów pedagogiki oraz poradnik dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Mimo braku formalnego wykształcenia matematycznego powinni oni umieć spojrzeć na matematykę elementarną oczyma matematyka i rozumieć rolę, jaką odgrywa ona w budowaniu całości wiedzy i umiejętności matematycznych ucznia. Jest to fundamentalny etap dla kształtowania zainteresowań naukami ścisłymi i rozwijania talentów w tej dziedzinie. Niestety, nauczyciele często przenoszą na uczniów własne frustracje dotyczące uczenia się matematyki, gdy nie czują się pewnie w tej dziedzinie.

Książka jest zbiorem wykładów wygłaszanych przez autora dla studentów kształcenia zintegrowanego na Uniwersytecie Opolskim i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Zawiera zarówno niezbędne przyszłemu nauczycielowi repetytorium z matematyki elementarnej jak i kompendium wiedzy z metodyki nauczania wczesnoszkolnego oraz podstawowe informacje z zakresu psychologii rozwojowej dziecka w kontekście przyswajania treści i rozwijania umiejętności matematycznych.  Wśród omawianych zagadnień znajdują się podstawy teorii mnogości, podstawy arytmetyki i algebry, problemy związane z orientacją przestrzenną, wyobraźnią geometryczną i mierzeniem wielkości.

Całość uzupełnia spis zagadnień powtórkowych przed egzaminem dla studentów, zestawienie podstawowych środków dydaktycznych przydatnych na zajęciach z matematyki w klasach młodszych, przykładowe scenariusze lekcji, bogata bibliografia oraz aktualna podstawa programowa nauczania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego.

 

Powrót na górę strony