Matemadziarstwo

Data ostatniej modyfikacji:
2016-03-19
Autor recenzji: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Autor: 

Renata Staszkiewicz i Dariusz Staszkiewicz - nauczyciele matematyki, pasjonaci szaradziarstwa

Wydawca: 

"Aksjomat"
ul. Wita Stwosza 1/7, 87-100 Toruń
tel. 56 622 69 41
e-mail: wydawnictwo@aksjomat.torun.pl
www.aksjomat.torun.pl

Dystrybutorzy: 

Salonik matematyczny "Od smyka do matematyka"
ul. Racławicka 11/1B (wejście od podwórza)
53-149 Wrocław
tel. 71 361 27 41
https://matmaigry.pl/
czynne: poniedziałek–piątek, godz. 9:00–18:00

 

Ten dziwny tytuł to połączenie matematyki z szaradziarstwem. Książka w dwóch tomach zawiera bowiem różnego rodzaju krzyżówki, a także ciągówki, pantropy i logogryfy matematyczne oraz szarady, rebusy, wykreślanki i arytmografy. Pozwalają one w formie zabawy utrwalać definicje i własności obiektów matematycznych oraz przyswajać terminologię.

Z książek można czerpać gotowe pomysły na uatrakcyjnienie lekcji
matematyki lub zajęć na obozach matematycznych, a dla pasjonatów
treningu umysłowego jest to bogate źródło łamigłówek do rozwiązywania w
wolnym czasie. Do wszystkich zadań podano rozwiązania.

Część I
Dotyczy arytmetyki oraz figur płaskich. Zawiera krzyżówki, ciągówki, pantropy, logogryfy, szarady, rebusy, wykreślanki i arytmografy. Zadania posegregowane są wg działów matematyki oraz form szaradziarskich. Dodatkowo książka zawiera kilkanaście interdyscyplinarnych szyfrogramów i kombinogramów oraz zadania logiczne rozwiązywane w formie tabelki kartezjańskiej.

Część II
Dotyczy wyrażeń algebraicznych oraz figur przestrzennych. Poza formami szaradziarskimi znanymi już z I części nowością są tu literowe sudoku. Dodatkowo książka zawiera kilkanaście interdyscyplinarnych szyfrogramów i kombinogramów oraz syntezy krzyżówek i metamorfozy.

 

Oto kilka przykładów zadań szaradziarskich zaczerpniętych z I części książki.

 

Logogryf
Wpisz do diagramu odgadnięte wyrazy. Litery w kolorowej kolumnie utworzą rozwiązanie.
1) zdeptane koło
2) fau
3) 'nieeuropejska' to np. 7
4) dobry w szkole
5) pięć słoni, trzy długopisy lub sto guzików
6) po razie trzy zera

 

Wirówka
Odgadnięte wyrazy wpisz do diagramu tak, aby pierwsza litera była w polu z liczbą, druga - w polu oznaczonym kreseczką, a kolejne układały się prawoskrętnie. Litery w zaznaczonych polach czytane rzędami utworzą rozwiązanie.
1) okrąg jet tym dla koła
2) matematyk z Miletu
3) krzywa lub prosta
4) zbiór punktów ograniczających koło
5) jedno z dwóch w kącie
6) rodzaj kąta w trójkącie prostokątnym
7) 2, 5 lub 0
8) jednostka długości, objętości lub ciężaru

 

Pantropa
Sposób wpisywania wyrazów wskazują pogrubione linie. Pierwsza litera powinna być w polu z kropką. Litery w zaznaczonym wierszu utworzą rozwiązanie.
* rozwiązanie zadania
* jedno- lub wielocyfrowa
* 4 w 54
* w trójkącie wychodzi z wierzchołka prostopadle do przeciwległego boku

 

Wykreślanka
Z diagramu wykreśl nazwy 12 pojęć matematycznych wpisanych poziomo, pionowo lub ukośnie, wprost lub wspak. Pozostałe litery czytane rzędami utworzą rozwiązanie.

 

 

 

Baśka rysunkowa
Do diagramu wpisz odgadnięte wyrazy tak, aby w polach z kropką znalazły się samogłoski. Litery z zaznaczonych pól czytane rzędami utworzą rozwiązanie.

 

Zastosowanie w szkole: 
  • uatrakcyjnienie lekcji arytmetyki i geometrii,
  • utrwalanie terminologii matematycznej,
  • stosowanie metod aktywizujących w nauczaniu.

 

Powrót na górę strony