Matematyka. Matura 2011

Data ostatniej modyfikacji:
2016-03-20
Autor recenzji: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Autor: 

Witold Stachnik oraz Kazimierz Kasprzyk, Katarzyna Piórek, Danuta Smołucha

Wydawca: 

Wydawnictwo Szkolne OMEGA
ul. Wielicka 44c, 30-552 Kraków
tel. 12 425 62 56,
e-mail: biuro@ws-omega.com.pl
http://www.ws-omega.com.pl

 

Edycja 2011 składa się ze zbioru zadań przygotowawczych na poziomach podstawowym i rozszerzonym oraz dwóch książek z arkuszami egzaminacyjnymi, osobno dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Zawarte w nich zadania pojawiały się wcześniej na egzaminach maturalnych lub stanowią pomysły autorskie doświadczonych nauczycieli i egzaminatorów. Opatrzono je wskazówkami, rozwiązaniami i komentarzami dotyczącymi sposobu oceniania. Książki stanowią doskonałą pomoc dla maturzystów i ich nauczycieli.

 

Matematyka. Zbiór zadań maturalnych (poziom podstawowy i rozszerzony)

Zebrane w zbiorze zadania pochodzą z informatora maturalnego CKE oraz próbnych lub właściwych egzaminów maturalnych z lat 2004-2010. W sumie jest ich ponad 500. Formuła obecnej matury sprawia, że typy zadań są bardzo różnorodne – od pytań testowych i prostych zadań obliczeniowych, po problemy trudniejsze, wymagające prezentacji pełnego toku rozumowania. Tematyka obejmuje cały materiał szkolny, ale zadania zostały starannie sklasyfikowane i ułożone według działów programu nauczania, przy czym zagadnienia dla poziomu rozszerzonego oznaczono gwiazdką. W osobnych częściach zebrano pełne rozwiązania oraz krótkie odpowiedzi do każdego z zadań. Dodatkowo zamieszczono też tablice, opracowane według wzoru opublikowanego przez CKE. Przemyślany układ treści sprawia, że zbiór doskonale nadaje się do przedmaturalnych powtórek.

 

Matematyka. Arkusze egzaminacyjne (poziom podstawowy)

Zbiór zawiera 33 autorskie arkusze zadań maturalnych opracowanych przez doświadczonych nauczycieli i egzaminatorów, zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych CKE. Każdy zestaw (jak na prawdziwym egzaminie) składa się z 20–30 zadań zamkniętych, 5–10 zadań krótkiej odpowiedzi oraz 3–5 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi. Do każdego dołączono wskazówki, odpowiedzi oraz schemat punktacji. Dodatkowo w książce zamieszczono autentyczne arkusze egzaminacyjne z maja 2010 roku (z rozwiązaniami i schematem oceniania). Zbiór stanowi doskonały materiał ćwiczeniowy dla uczniów przygotowujących się do zdawania matury z matematyki na poziomie podstawowym.

 

Matematyka. Arkusze egzaminacyjne (poziom rozszerzony)

Zbiór zawiera maturalne arkusze egzaminacyjne z lat 2005-2010, arkusze z egzaminów próbnych z lat 2008-2009 oraz 5 zestawów autorskich opracowanych przez doświadczonych nauczycieli i egzaminatorów zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych CKE. Do wszystkich arkuszy dołączono klucze odpowiedzi i schematy oceniania. Jest to doskonały materiał ćwiczeniowy dla uczniów przygotowujących się do zdawania matury z matematyki na poziomie rozszerzonym.

 

Powrót na górę strony