Matematyka Poglądowa

Data ostatniej modyfikacji:
2017-08-5
Autor recenzji: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Wydawca: 

Ośrodek Kultury Matematycznej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce

strona domowa czasopisma

Numer bieżący: 
4 (2017)
Adres redakcji: 

Instytut Matematyki i Fizyki
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce
e-mail: aprus@uph.edu.pl

 

Redaktor naczelny: 
Agnieszka Prusińska
Częstotliwość: 
rocznik
Ukazuje się od: 
2014
ISSN: 
2354-0362
Prenumeratę można zamówić: 

drogą korespondencyjną w redakcji (za zaliczeniem pocztowym)

 

Jest to kontynuacja wychodzącego raz w semestrze w latach 1988-2014 czasopisma Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie i podobnie jak ono towarzyszy Szkołom Matematyki Poglądowej organizowanym przez Ośrodek Kultury Matematycznej. Szkoły takie odbywają się dwa razy w roku (w sierpniu i styczniu). Zeszyty "Matematyki Pogladowej" są niejako relacją z tych szkół, gdyż większość artykułów w czasopiśmie jest zapisem wygłaszanych tam referatów. Pismo wydawane jest bardzo starannie, w pełnym kolorze i jest bogato ilustrowane. 

 

W najnowszym numerze: 
 • Kolorowe węzły
 • Kto się boi bardziej, czyli współczynnik Arrowa-Pratta
 • Kolorowa probabilistyka
 • Psychodeliczny wiatrak
 • Kolorowanie płaszczyzny, prostych i okręgów
 • Zobaczyć omega1
 • O podstawie programowej
 • Przed pół wiekiem
 • Starcie cywilizacyjne z maszynami a podejście do nauczania matematyki
 • Smakowita matematyka (recenzja)

W numerze 3 (2016)

 • Kompozycje astronomiczne Witkacego
 • Geometria rzutowa jako panaceum
 • Wrocławskie mosty między matematyką a sztuką(II)
 • Kolorowanie wierzchołków kwadratu
 • Mereologia a klasyczna teoria zbiorów
 • Mereologia w praktyce
 • Wewnętrzne źródła matematyki
 • Zamiast recenzji

W numerze 2 (2015)

 • perspektywa wg Strzemińskiego (cz. II)
 • twierdzenie o powracaniu
 • matematyka w szaradziarstwie
 • szeregi liczbowe związane z pi
 • jak pokazać, że coś ma elementarny dowód
 • wrocławskie mosty między matematyką i sztuką
 • recenzja książki "Miłość i matematyka"

W numerze 1 (2014)

 • modelowania fikcji - inwazja zombi
 • o zastosowaniu modelu Lotki-Volterry
 • daktyloskopia
 • cykloida
 • jak można kogoś przekonać, że umie się otworzyć sejf, nie otwierając go

 

Powrót na górę strony