Miniatury matematyczne dla klas I-III SP

Data ostatniej modyfikacji:
2015-09-1
Autor recenzji: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki na UWr
Autor: 

zespół redakcyjny - Zbigniew Bobiński, Maria Ciszewska, Paweł Jarek, Piotr Jędrzejewicz, Mieczysław Mentzen, Piotr Nodzyński, Andrzej Sendlewski, Adela Świątek, Mirosław Uscki

Wydawca: 

Wydawnictwo "Aksjomat"
ul. Wita Stwosza 1/7, 87-100 Toruń
tel. 56 62 269 41
e-mail: wydwanictwo@aksjomat.torun.pl
http://www.aksjomat.torun.pl

Dystrybutorzy: 

Salonik matematyczny "Od smyka do matematyka"
ul. Racławicka 11/1B (wejście od podwórza)
53-149 Wrocław
tel. 71 361 27 41
https://matmaigry.pl/
czynne: poniedziałek–piątek, godz. 9:00–18:00

 

To seria niedużych książeczek zawierających zadania i łamigłówki opracowane z myślą o uczestnikach konkursu Kangurek (stamtąd pochodzi część wykorzystanych w książkach zadań). Zainteresują z pewnością wszystkich uczniów lubiących rozwiązywanie ciekawych zagadek. Są też świetną pomocą do pracy na kółku matematycznym lub zielonej szkole. Do wszystkich zadań zamieszczono odpowiedzi i wskazówki lub pełne rozwiązania.

Seria miniatur matematycznych dla uczniów starszych (kl. IV-VI SP, GM i LO) ukazuje się od 2001 roku. Miniatury dla dzieci młodszych wychodzą dopiero od roku 2012. Co rok wychodzi jedna książeczka dla każdej kategorii wiekowej. Mają one numerację ciągłą, więc rozpoczynając od numeru 36, dla uczniów klas młodszych przeznaczone są te z numerami podzielnymi przez 4.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe opisy poszczególnych książek. Będziemy je systematycznie uzupełniali.

 

Miniatura 36. Pomyśl, rozwiąż, uśmiechnij się

W początkowym etapie uczenia się matematyki jednym z podstawowych sposobów jej opanowania jest rozwiązywanie różnorodnych zadań. W zbiorze zebrano zadania o urozmaiconej formie i intrygującej treści mające na celu rozszerzenie matematyki szkolnej. Niektóre wydają się dość trudne, ale to właśnie pokonywanie trudności prowadzi do rozwoju, sprawia radość i wyzwala ciekawość poznawania nowych tajemnic. Zebrane w zbiorze zadania podzielono na 10 zestawów. Kształcą one sprawność rachunkową, umiejętność matematyzowania problemów, rozwijają wyobraźnię geometryczną i logiczne myślenie. Są kolorowo ilustrowane, a na końcu do wszystkich podano odpowiedzi.

 

Miniatura 40. Uczymy się systematycznie

To zbiór 11 zadań opracowanych na każdy miesiąc roku szkolnego. Dotyczą głownie arytmetyki i kombinatoryki geometrycznej. Zadania o tym samym numerze mają podobny charakter, dotyczą podobnego zagadnienia, ale z czasem stają się trudniejsze. I tak zadania z numerem 1 dotyczą zapisu dziesiętnego liczby, z numerem 2 - operacji na liczbach naturalnych, z numerem 3 - uzupełniania liczbowych figur magicznych, zadania z numerami 4 i 5 przygotowują do rozwiązywania równań, z numerem 6 - polegają na zliczaniu figur, z numerem 7 - zawierają koniunkcję lub alternatywę kilku warunków, z numerem 8 - dotyczą zależności prędkość - droga - czas, z numerem 9 - dotyczą koligacji rodzinnych lub koniunkcji wielu warunków, z numerem 10 - rozwijają wyobraźnię przestrzenną , a numerem 11 - to łamigłówki logiczne.

 

Powrót na górę strony