Narodziny kryptologii matematycznej

Data ostatniej modyfikacji:
2015-05-18
Autor recenzji: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Autor: 

Marek Grajek - matematyk z Poznania, konsultant w zakresie zastosowań kryptologii w obrocie finansowym i na rynkach kapitałowych
Leszek Gralewski - matematyk samouk z Lublina

Wydawca: 

Wydawnictwo Naukowe SEMPER
ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa
tel./faks 22 538 92 03
e-mail: redakcja@semper.pl
http://www.semper.pl

 

To przystępny podręcznik ze wstępu do kryptologii dla studentów oraz ciekawa lektura dla uczniów i nauczycieli zainteresowanych tą tematyką. O popularnym charakterze książki świadczy wydanie jej pod patronatem miesięczników "Delta" i "Młody Technik".

Historię przesyłania tajnych wiadomości możemy prześledzić od najdawniejszych czasów po współczesne, od starożytnych władców po dzisiejsze instytucje wojskowe i finansowe. Widzimy też rozwój idei kodowania informacji - od prostych szyfrów monoalfabetycznych do polialfabetycznych ze zmiennym podstawieniem. Rozwój metod szyfrowania wymuszał stały postęp w dziedzinie dekryptażu, a coraz bardziej wyrafinowane pomysły szyfrów wymagały ścisłego, matematycznego podejścia do ich łamania, dlatego w miarę postępu lektury książka z historycznej zmienia się w coraz bardziej matematyczną i techniczną, gdyż osobny rozdział poświęcony jest maszynom szyfrującym, od najprostszych - dysków, suwaków i tablic, po modele elektromechaniczne, w tym słynną niemiecką Enigmę. Książka zawiera bardzo szczegółowy opis metody złamania szyfru Enigmy przez polskich kryptologów, prowadzącej nieuchronnie do mechanizacji procesu dekryptażu, którego szczytowym osiągnięciem były brytyjskie bomby Turinga. Końcowy rozdział książki opisuje odchodzenie tych metod do lamusa w związku z wprowadzeniem urządzeń elektronicznych o nieporównywalnie większych możliwościach rachunkowych.

 

Powrót na górę strony