Przed konkursem matematycznym

Data ostatniej modyfikacji:
2015-09-1
Autor recenzji: 
Małgorzata Mikolajczyk
pracownik IM UWr
Seria: 
Biblioteczka SEM
Autor: 

redakcja Tomasz Szymczyk - nauczyciel matematyki w V LO w Bielsku Białej, wychowawca wielu olimpijczyków

Autorami opracowań rozwiązań zadań jest grupa uczniów i nauczycieli bielskich liceów: Paulina Cholewik, Maria Dębska, Łukasz Drwięga, Bogusław Gardaś, Tomasz Szymczyk, Magdalena Węgrzyk

Wydawca: 

Wydawnictwo Szkolne "Omega"
ul. Wielicka 44c, 30-552 Kraków
tel. 12 425 62 56, faks 12 292 48 67
e-mail: biuro@ws-omega.com.pl
http://www.ws-omega.com.pl

Dystrybutorzy: 

Salonik matematyczny "Od smyka do matematyka"
ul. Racławicka 11/1B (wejście od podwórza)
53-149 Wrocław
tel. 71 361 27 41
https://matmaigry.pl/
czynne: poniedziałek–piątek, godz. 9:00–18:00

 

Jest to I tom z serii Biblioteczka Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej. II tom stanowi praca zbiorowa pod redakcją Waldemara Pompego pt. Matematyka. Poszukuję-odkrywam.

Trzeba mieć nadzieję, że następne pozycje z tej serii będą równie przydatne zarówno nauczycielom jak i uczniom zainteresowanym matematyką, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć umiejętności rozwiązywania zadań odbiegających od szkolnych (tzn. podręcznikowych i egzaminacyjnych) standardów, a tym samym rozwinąć swoją sprawność i pomysłowość matematyczną.

W książce zebrano 128 zadań przygotowujących do konkursów matematycznych, które pogrupowano tematycznie. Dotyczą one:

 • liczb parzystych i nieparzystych
 • równań diofantycznych,
 • kongruencji,
 • części całkowitej i ułamkowej,
 • kolorowania punktów płaszczyzny lub pól szachownicy,
 • trójkąta równobocznego.

Każde z nich zostało opatrzone starannym szkicem rozwiązania, co bardzo ułatwia korzystanie ze zbioru. Poszczególne działy poprzedzają przydatne definicje i fakty lub garść informacji historycznych dotyczących danego tematu.

Oto kilka przykładowych zadań wybranych z tego zbioru.

rozdział "Parzyste-nieparzyste"

 • Czy tablicę o wymiarach 5×5 można wypełnić szczelnie kostkami domina o wymiarach 1×2 tak, aby żadne dwie kostki nie nachodziły na siebie nawzajem?
 • Piotr twierdzi, że istnieją cztery liczby naturalne, których suma i iloczyn są nieparzyste. Czy ma rację?
 • Dany jest osiowosymetryczny wielokąt wypukły o 101 wierzchołkach. Wykazać, ze jego oś symetrii przechodzi przez jeden z wierzchołków.

rozdział "Równania diofantyczne"

 • Czy istnieją trzy różne liczby pierwsze, których suma odwrotności jest naturalna?
 • Rozwiązać w liczbach naturalnych równanie 2x+2y=2z
 • Wykazać, ze równanie x3+y3=z2 ma nieskończenie wiele pierwiastków w liczbach naturalnych.

rozdział "Kongruencje"

 • Jaka jest cyfra jedności zapisu dziesiętnego liczby 5353 - 3333?
 • Jaka jest reszta z dzielenia 7777 przez 5?
 • Wykazać, że wśród liczb postaci 10n+3 występuje nieskończenie wiele liczb złożonych.

rozdział "Część całkowita i ułamkowa liczby rzeczywistej"

 • Rozwiązać równanie x2 - [x] = 2.
 • Wykazać, że (2+√3)2009 jest liczbą nieparzystą. 
 • Naszkicować zbiór {(x, y): [x]+[y]=3}.

rozdział "Kolorowanki - numerowanki"

 • Każdy punkt płaszczyzny został pomalowany jednym z dwóch kolorów i obu kolorów użyto. Czy zawsze znajdą się dwa punkty tego samego koloru odległe o 2008?
 • Każdy punkt płaszczyzny został pomalowany jednym z dwóch kolorów. Czy zawsze istnieją trzy parami różne punkty jednego koloru, z których jeden jest środkiem odcinka, którego końcami są dwa pozostałe?
 • Na szachownicy 8×8 ułożono 21 klocków o wymiarach 3×1 tak, że każdy klocek pokrywa całkowicie 3 pola. Które pole pozostało wolne?

rozdział "Trójkąt równoboczny"

 • W trójkącie ABC punkt M jest środkiem boku AB, a kąt ACB ma 120°. Udowodnić, że CM ≥ √3/6 · AB.
 • W trójkącie ABC poprowadzono środkowe AD i BE. Kąty CAD i CBE mają po 30°. Wykazać, że trójkąt ABC jest równoboczny.
 • Wykazać, że w sześciokącie wypukłym równokątnym sumy długości boków wychodzących z przeciwległych wierzchołków są równe.

 rozdział "Matematyczny miks"

 • Znaleźć najmniejszą liczę naturalną n taką, że n+1 dzieli się przez 200, a n-1 przez 9.
 • Wykazać, że każdą dodatnią liczbę rzeczywistą można zapisać w postaci sumy dziewięciu liczb, których zapis dziesiętny składa się wyłącznie z zer i siódemek.
 • Na każdej ścianie sześcianu zapisano liczbę naturalną, a w każdym wierzchołku iloczyn liczb z przyległych do niego ścian. Suma liczb zapisanych w wierzchołkach wynosi 2009. Ile wynosi suma liczb zapisanych na ścianach sześcianu?

   

Zastosowanie w szkole: 
 • indywidualna praca z uczniem uzdolnionym
 • zajęcia kółka matematycznego
 • tematy obozów matematycznych

  

Powrót na górę strony