Stare polskie zadania z matematyki

Data ostatniej modyfikacji:
2016-03-19
Autor recenzji: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Autor: 

Witold Więsław - historyk matematyki, pracownik IM UWr

Wydawca: 

Wydawnictwo Nowik
ul. Katowicka 39/110, 45-061 Opole
tel/fax: 77 454 36 04
e-mail: matma@nowik.com.pl
http://www.nowik.com.pl

Dystrybutorzy: 

Salonik matematyczny "Od smyka do matematyka"
ul. Racławicka 11/1B (wejście od podwórza)
53-149 Wrocław
tel. 71 361 27 41
https://matmaigry.pl/
czynne: poniedziałek–piątek, godz. 9:00–18:00

 

Wybór 300 zadań ze starych polskich podręczników do matematyki, z okresu od XVI do XIX wieku, których oryginały zachowały się w niewielu egzemplarzach i są osiągalne tylko w nielicznych bibliotekach. Publikacja może być interesująca nie tylko dla matematyków, ale dla historyków edukacji i lingwistów, przybliża bowiem realia dawnych epok, ukazuje zmiany języka, jednostek miar, kształtowanie się terminologii matematycznej, umożliwia kontakt z dawną polszczyzną i kształci umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Zadania w zbiorze zamieszczono chronologicznie, kolejnymi epokami, dodając liczne reprodukcje stron tytułowych i fragmentów tekstów z oryginalnych podręczników. Na końcu zamieszczono odpowiedzi do zadań i niezwykle pomocny indeks terminów staropolskich. Zbiór można wykorzystać w pracy w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.  

Konieczność tłumaczenie tekstów zadań na język współczesny sprawia, że praca z tym zbiorem jest niekonwencjonalna i pełna uroku. Zainteresuje z pewnością uczniów o zainteresowaniach nie tylko ścisłych, ale i humanistycznych oraz lingwistycznych.

 

Powrót na górę strony