W poszukiwaniu matematycznych talentów

Data ostatniej modyfikacji:
2015-09-1
Autor recenzji: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Autor: 

Sławomir Kopański - wieloletni nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Hutniczych w Ostrowcu Świętokrzyskim, wychowawca wielu olimpijczyków

Wydawca: 

Wydawnictwo "Dla szkoły"
ul. Cieszyńska 365, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 816 63 08, kom. 603 070 354
e-mail: wydawnictwo@dlaszkoly.pl
http://www.dlaszkoly.pl

Dystrybutorzy: 

Salonik matematyczny "Od smyka do matematyka"
ul. Racławicka 11/1B (wejście od podwórza)
53-149 Wrocław
tel. 71 361 27 41
https://matmaigry.pl/
czynne: poniedziałek–piątek, godz. 9:00–18:00

 

Książka przedstawia autorski program nauczania matematyki w szkołach technicznych ukierunkowany na rozwijanie uzdolnień matematycznych oraz opisuje rozmaite formy pracy z takimi uczniami i organizowania między nimi matematycznego współzawodnictwa. Na uwagę zasługuje fakt, że propozycje te nie są adresowane do placówek elitarnych, z długimi tradycjami olimpijskimi. A przykład autora pokazuje, że upór i praca oraz stworzenie właściwego klimatu wokół nauczania matematyki mogą z przeciętnej szkoły w prowincjonalnym mieście uczynić "kuźnię olimpijczyków".

Oprócz cennych wskazówek wieloletniego praktyka bardzo przydatne mogą się okazać ciekawe zestawy zadań:

 • pozwalające pozyskać potencjalnych uczestników koła matematycznego wśród uczniów klas pierwszych,
 • uzupełniające prace domowe uczniów zainteresowanych matematyką,
 • przeznaczone na spotkania koła matematycznego.

W książce zamieszczono też propozycje tematów samodzielnych prac badawczych uczniów oraz wykaz pozycji niezbędnych w szkolnej biblioteczce matematycznej. Niestety, większość to pozycje dziś już niedostępne na rynku i rzadkie w antykwariatach, a listy nie uzupełniono o aktualne wydawnictwa. 

Zadania uzupełniające prace domowe uczniów dotyczą następujących tematów:

 • powtórka wiadomości z gimnazjum,
 • zadania matematyczne stanowiące swoiste łamigłówki logiczne,
 • funkcje,
 • równania i układy równań,
 • trójmian kwadratowy,
 • wielomiany,
 • kombinatoryka,
 • ciągi liczbowe,
 • funkcje wykładnicze i logarytmiczne,
 • funkcje trygonometryczne,
 • figury płaskie,
 • geometria przestrzenna,
 • rachunek prawdopodobieństwa.

Zagadnienia do pracy koła matematycznego i towarzyszące im zestawy zadań dotyczą:

 • podzielności liczb naturalnych (w tym twierdzenia Eulera i małego twierdzenia Fermata),
 • równań i układów równań diofantycznych,
 • kongruencji liczbowych,
 • mniej znanych własności trójkąta (w tym twierdzeń: Cevy, van Aubela, Stewarda, Geronna, Menelaosa, Eulera, Desarquesa),
 • zastosowań indykcji matematycznej,
 • mniej znanych tożsamości algebraicznych,
 • ciekawych nierówności algebraicznych,
 • zastosowania rachunku wektorów do dowodzenia twierdzeń geometrycznych,
 • liczb zespolonych i ich zastosowań w algebrze i geometrii.

Do wszystkich zadań (poza logicznymi) podano wskazówki, a do każdego działu - bibliografię.

 

Powrót na górę strony