Wszystkie twierdzenia małe i duże

Data ostatniej modyfikacji:
2016-03-19
Autor recenzji: 
Maria Kaczmarek, Małgorzata Mikołajczyk
Instytut Matematyczny UWr
Autor: 

Piotr Zarzycki - pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, matematyk i dydaktyk matematyki

Wydawca: 

Wydawnictwo Nowik
ul. Katowicka 39/110, 45-061 Opole
tel/fax: 77 454 36 04
e-mail: matma@nowik.com.pl
http://www.nowik.com.pl

 

Książka zawiera 13 esejów, które autor napisał do czasopisma "Nauczyciele i Matematyka" w latach 1996-2003. Przybliżają one w przystępny sposób wybrane twierdzenia matematyczne należące raczej do gatunku ciekawostek i nie pojawiające się w programie nauczania szkolnego. Prezentacje wielu z nich poprzedzono eksperymentami numerycznymi i geometrycznymi, dzięki czemu można samodzielnie odgadnąć ich treść. Pomysły zawarte w książce można wykorzystać jako tematy projektów edukacyjnych lub uczniowskich prac badawczych z matematyki. Na końcu książki zamieszczono instrukcje, które mogą być w tym celu przydatne.

Natomiast dorosłym miłośnikom matematyki książka dostarcza lekkiej i pasjonującej lektury oraz odkrywa mniej znane matematyczne fakty. Dotyczą one m.in.:

  • trysekcji kąta techniką orgiami,
  • wycinankowych dowodów twierdzenia Pitagorasa,
  • twierdzenia Kopernika o toczącej się monecie,
  • twierdzenia Picka o wielokątach kratowych.

Każdy rozdział dotyczy innego matematycznego problemu. Książka zawiera wiele ilustracji, które ułatwiają zrozumienie treści i pozwalają na samodzielne zgłębianie zagadnień nawet przez mniej wprawnych czytelników. Na końcu książki znajdują się przypisy z uwagami, wskazówkami lub informacjami, gdzie można znaleźć rozwiązania postawionych wcześniej problemów. Książkę czyta się z zainteresowaniem. Autor z dużą swobodą zapoznaje czytelnika z poszczególnymi zagadnieniami, tak że można (jak sam pisze) „poczuć czar małych, urokliwych twierdzeń” i odkrywać zaskakujące rezultaty z różnych dziedzin matematyki.  

 

Opinie zasłyszane: 

Twierdzenia „małe i duże” zainteresują z pewnością nie tylko czytelników zawodowo związanych z matematyką (nauczycieli, studentów, uczniów klas matematycznych), lecz i jej niezawodowych miłośników. Lekturę tej książki można porównać do zwiedzania mniej znanych muzeów. W nich także znajdują się ciekawe eksponaty. Zapraszamy więc do poznawania mniej znanej matematyki. [notka wydawcy]

 

Zastosowanie w szkole: 
  • ciekawe i mniej znane fakty i twierdzenia do wykorzystania na lekcjach
  • materiały na zajęcia dodatkowe z matematyki
  • tematy na projekty edukacyjne i prace uczniowskie z matematyki (trysekcja kąta, wycinankowe dowody twierdzenia Pitagorasa, własności kwadratów magicznych, hipocykloidy, gra Samotnik, liniowe równanie diofantyczne z dwoma niewiadomymi, drogi kratowe, ułamki Farey'a, twierdzenie Picka, permutacje, problem par małżeńskich, tonące bryły, rozwinięcia ułamków w innych systemach pozycyjnych, gra Piętnastka.

 

Powrót na górę strony