Zbiór zadań z matematyki dla gimnazjum

Data ostatniej modyfikacji:
2015-03-16
Autor recenzji: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki UWr
Autor: 

Barbara Biernat, Stanisław Biernat, Michalina Bierówka, Izabela Rutkowska

Wydawca: 

Wydawnictwo Nowik
ul. Katowicka 39/110, 45-061 Opole
tel/fax: 77 454 36 04
e-mail: matma@nowik.com.pl
http://www.nowik.com.pl

 

Książka zawiera 1150 zadań, które w sumie obejmują cały cykl nauczania matematyki w gimnazjum. Są wśród nich zadania rachunkowe, tekstowe, konstrukcyjne, a także dotyczące zastosowania matematyki w problemach praktycznych oraz wykorzystania kalkulatora. Podzielone są na dwa główne działy: algebra i geometria, a w obrębie każdego z działów na rozdziały dotyczące konkretnych zagadnień, np.:

 • działań na liczbach wymiernych,
 • działań na liczbach rzeczywistych,
 • wyrażeń algebraicznych,
 • równań, nierówności i ich układów,
 • funkcji,
 • proporcji,
 • procentów,
 • danych statystycznych i zdarzeń losowych,
 • własności figur płaskich (w tym własności miarowych),
 • własności brył (wielościanów i brył obrotowych),
 • przekształceń geometrycznych,
 • konstrukcji geometrycznych.

Każdy rozdział otwiera przypomnienie najważniejszych pojęć, twierdzeń i własności niezbędnych do rozwiązywania zawartych w nim zadań. Do wszystkich zadań podano odpowiedzi.

 

Powrót na górę strony