Kłopotliwe pytania


Redaktor działu:
(komil(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr


Definicja trapezu

Rysunek do zadania 3. W podręcznikach szkolnych trapez definiowany jest jako czworokąt, który posiada co najmniej jedną parę boków równoległych. Oznacza to, że każdy równoległobok (także kwadrat i romb) jest trapezem. Tymczasem słowniki i encyklopedie (w tym wydawnictwa PWN) definiują trapez jako czworokąt, który posiada dokładnie jedną parę boków równoległych (czyli jego ramiona muszą być nierównoległe). Dlaczego definicja podręcznikowa i słownikowa są sprzeczne?


Biznes na kempingu

Jedne domki kempingowe są wyższe, inne niższe. Jedne - ładniejsze, inne - brzydsze. Producenta domków interesuje jednak przede wszystkim, które z nich są najtańsze. Które?


Na kempingu

Cóż ciekawego dla matematyka można zobaczyć na wakacjach? Na przykład kolonię domków kempingowych na łące pod lasem.Przyjrzyjmy się im dokładniej.


Optymalne pudełko

Optymalne pudełko? Zapewne każdemu nauczycielowi i niejednemu maturzyście to zagadnienie kojarzy się z rysunkiem takim, jak obok. To zadanie jest doskonałym pretekstem do pytania, jakiej matematyki uczymy w szkole, a jakiej moglibyśmy uczyć...


Kwadratowe przekroje czworościanu

Większość osób ma wyobraźnię płaską. W przestrzeni "widzi gorzej". A przecież żyjemy w świecie trójwymiarowym. Szkolne zadania "na dowodzenie" w przestrzeni bywają sztuczne, a mogłyby być bardziej naturalne. Mogłyby wyjaśniać związki, które na płaskim rysunku trudno dostrzec. Dlaczego geometria szkolna unika takich tematów? Zobacz. Przedtem przeczytaj jednak tekst Kąt pomiędzy skośnymi prostymi.

Powrót na górę strony