Nagroda Cara dla prof. Sysły

Data ostatniej modyfikacji:
2010-12-1
Autor: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki UWr

Pod koniec września 2010 roku w Miedzeszynie w czasie XVI Forum Teleinformatyki zostały wręczone po raz dziewiąty nagrody im. Marka Cara. Jednym z dwóch tegorocznych laureatów został prof. Maciej Sysło z Instytutu Informatyki UWr. Nagroda ta przyznawana jest corocznie (począwszy od 2002 roku) za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Marek Car

Marek CarUrodził się w 1953 roku. Z wykształcenia był dziennikarzem, ale był ściśle związany z popularyzacją informatyki w życiu codziennym instytucji i pojedynczych ludzi. Założył tygodnik "ComputerWorld Polska" oraz biuletyn "Boss-Komputer", redagował miesięcznik "Komputer" i tygodnik "Teleinfo", ale pełnił też szereg innych obowiązków i funkcji, był m.in. jednym z pomysłodawców Forum Teleinformatyki, organizatorem Stowarzyszenia Rozwoju Systemów Otwartych, sieci Fidonet (poprzedniczki internetu), Polskiej Społeczności Internetu i akcji "Internet dla Szkół" oraz "Internet dla Niepełnosprawnych". Pracował w Radzie Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz w rządzie Waldemara Pawlaka jako pełnomocnik prezesa RM ds. Informatyki. Współtworzył jedną z pierwszych polskich firm dostarczających internet Polska OnLine, w której był odpowiedzialny za powstanie pierwszego polskiego portalu informacyjnego. Był człowiekiem pełnym energii, pomysłów i poczucia humoru. To od niego pochodzi rozwinięcie skrótu WWW jako "wszechnica wiedzy wszelakiej". W 1997 roku Car zginął tragicznie w wypadku samochodowym pod Płockiem wraz z córką Anną.

Nagroda jego imienia ma być przyznawana osobom, które kontynuują jego idee promocji informatyki we wszystkich dziedzinach życia, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych aspektów działalności nagradzanej osoby. Wśród osób wyróżnionych tą nagrodą jest m.in. prof. Jan Madey - przewodniczący Funduszu na rzecz Dzieci oraz Rady Naukowej Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Maciej Sysło

prof. Maciej SysłoW tym roku jedna z dwóch nagród Cara trafiła w ręce prof. Macieja Sysły z Instytutu Informatycznego UWr (po raz pierwszy nominowanego do niej już rok wcześniej) za wieloletnie i wszechstronne zaangażowanie w problemy edukacji informatycznej na wszelkich szczeblach kształcenia (od szkół podstawowych po uczelnie wyższe), zarówno młodzieży, jak i nauczycieli, a w szczególności za opracowanie standardów w zakresie kształcenia nauczycieli technologii informacyjnej, autorstwo wielu bardzo dobrych podręczników szkolnych i akademickich do informatyki, organizowanie konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących edukacji informatycznej oraz popularyzowanie jej problematyki.

Prof. Sysło działa w Radzie ds Edukacji Informatycznej i Medialnej przy MEN, jest autorem koncepcji edukacji informatycznej w szkołach różnego typu, autorem kolejnych podstaw programowych z przedmiotów informatycznych. Założył (na wzór Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki) Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Komputer w Edukacji” oraz członkiem komitetów redakcyjnych czasopism „Matematyka i komputery” (wydawanego przez SNM), "Komputer w Szkole" (wydawanego przez spółkę wydawniczą Raabe) i „Informatics in Education” (wydawanego przez Uniwersytet w Wilnie). Jego książka "Algorytmy" uzyskała nominację do nagrody Edukacja'98 na Targach Książki Szkolnej za walory edukacyjno-poznawcze. Sysło był jednym z założycieli Olimpiady Informatycznej w Polsce, jest organizatorem międzynarodowego konkursu z zakresu TI Bóbr informatyczny.

Urodził się w 1945 roku w Tarnowie. Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalność - matematyka dyskretna, kombinatoryka, teoria grafów, algorytmika). W latach 1984-96 był dyrektorem Instytutu Informatyki na UWr. Odbył staże naukowe w Japonii, Niemczech, USA i Danii. Laureat nagrody PTM im. Steinhausa. Interesuje się muzyką poważną, literaturą japońską i historią nauki, kolekcjonuje maszyny liczące. Jego syn - Tomasz - jest absolwentem XIV LO i informatyki na UWr.

 

Powrót na górę strony