Nagroda im. Lipskiego (XVI)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-27
Autor: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki na UWr

Krzysztof Nowicki z Uniwersytetu Wrocławskiego został w 2020 laureatemXVI edycji nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych informatyków. W 2018 miasto Wrocław przyznało mu stypendium im. Hugona Steinhausa za osiągnięcia z zakresu nauk matematycznych. Jest również stypendystą programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Złożył niedawno rozprawę doktorką napisaną pod kierunkiem prof. Tomasza Jurdzińskiego. Najbliższe miesiące spędzi na stażu postdoktorskim na Uniwersytecie Kopenhaskim. W ramach badań naukowych współpracuje z naukowcami z ETH Zurich, IBM Research i Uniwersytetu Kopenhaskiego. Głównym tematem jego badań są algorytmy dla dużych zbiorów danych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów równoległych.

Nowicki jest dziewiątym laureatem nagrody, który studiował i pracuje we Wrocławiu. Poprzednimi byli:

  • 2005 - wyróżnienie - Katarzyna Paluch, Instytut Informatyki UWr (absolwentka I LO Głogów),
  • 2006 - Marcin Bieńkowski, Instytut Informatyki UWr (absolwent XIV LO Wrocław),
  • 2008 - Marek Klonowski, Instytut Matematyki i Informatyki PWr,
  • 2010 - Jarosław Byrka, Instytut Informatyki UWr,
  • 2012 - wyróżnienie - Artur Jeż - absolwent dwóch kierunków: matematyki i informatyki na UWr (oraz XIV LO Wrocław),
  • 2013 - Paweł Gawrychowski, Instytut Informatyki UWr (absolwent XIV LO Wrocław),
  • 2016 - Tomasz Gogacz - absolwent dwóch kierunków: matematyki i informatyki na UWr,
  • 2018 - wyróżnienie - Róża Goścień, Wydział Elektroniki PWr,
  • 2020 - Krzysztof Nowicki, Instytut Informatyki UWr (absolwent XIV LO Wrocław).

 

Nagroda im. Witolda Lipskiego przyznawana jest corocznie od 2005 roku przez Fundację Rozwoju Informatyki przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM - American Computing Machinery) oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą: Krzysztofa Apta, Wiktora Marka i Mirosława Truszczyńskiego. Przyznawana jest młodym naukowcom (do 30 roku życia) za dorobek w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Nagroda wręczana jest z początkiem roku akademickiego w Warszawie. Podczas uroczystości laureaci otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz wygłaszają wykład, w którym prezentują swoje zainteresowania, osiągnięcia i dalsze plany naukowe.

Witold LipskiWitold Lipski (1949-1985) - światowej sławy matematyk i informatyk, mimo młodego wieku w jakim zmarł. Był laureatem XVIII Olimpiady Matematycznej, absolwentem Studium Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Warszawskiej, uzyskał doktorat w Instytucie Podstaw Informatyki PAN pod kierunkiem Wiktora Marka. Wykładał informatykę w University of Illinois w USA oraz w Université de Paris we Francji. Jego dorobek naukowy obejmował kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. Z tego zakresu opublikował wiele prac, które przyniosły mu światowy rozgłos. Był autorem książek Kombinatoryka dla programistów i Analiza kombinatoryczna (z Wiktorem Markiem). Witold Lipski był człowiekiem niezwykle wszechstronnym. Pasjonowała go muzyka, grał na fortepianie, gitarze, akordeonie i saksofonie, był miłośnikiem Gustawa Mehlera oraz jazzu. Był też zapalonym sportowcem, w czasach studenckich zdobywał medale na zawodach lekkoatletycznych, biegał w przełajach i w maratonie. Był też zapalonym radioamatorem, samodzielnie skonstruował nadajnik swojej radiostacji SP5 BIL znanej w najdalszych zakątkach świata. Studiował rysunek, w jego paryskim mieszkaniu znaleziono stosy szkiców i pasteli, które wyszły spod jego ręki (w tym zamieszczony powyżej autoportret). Mimo świadomości śmiertelnej choroby nie zaprzestał aktywności naukowej, uprawiał sport, grał i słuchał muzyki, uczył się rysunku i eksperymentował z kuchnią chińską.

 

Informacje o laureatach nagrody

Krzysztof Nowicki z Uniwersytetu Wrocławskiego został w 2020 roku laureatem nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych informatyków. W 2018 miasto Wrocław przyznało mu stypendium im. Hugona Steinhausa za osiągnięcia z zakresu nauk matematycznych. Jest również stypendystą programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Złożył niedawno rozprawę doktorką napisaną pod kierunkiem prof. Tomasza Jurdzińskiego. Najbliższe miesiące spędzi na stażu postdoktorskim na Uniwersytecie Kopenhaskim. W ramach badań naukowych współpracuje z naukowcami z ETH Zurich, IBM Research i Uniwersytetu Kopenhaskiego. Głównym tematem jego badań są algorytmy dla dużych zbiorów danych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów równoległych.

Róża Goścień z Wydziału Elektroniki PWr otrzymała w 2018 roku wyróżnienie w XIV edycji nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych informatyków. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych PWr, gdzie w 2016 obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską uhonorowaną nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Jej zainteresowania badawcze dotyczą modelowania, projektowania oraz optymalizacji struktur sieci teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci optycznych, zorientowanych na treść oraz sposobów zapewnienia ich przeżywalności. W ramach tej tematyki uczestniczy w realizacji kilku projektów badawczych finansowanych przez NCN.

Tomasz Gogacz z Uniwersytetu Wrocławskiego został w 2016 roku jednym z dwóch równorzędnych laureatów XII edycji nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych informatyków. Ukończył dwa kierunki studiów na UWr: matematykę i informatykę. W 2016 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pod opieką Jerzego Marcinkowskiego i odbył staż postdoktorski na Uniwersytecie w Edynburgu (Szkocja). Obecnie pracuje na UW. W badaniach naukowych zajmuje się zastosowaniami logiki w informatyce ze szczególnym uwzględnieniem modelowania reprezentacji wiedzy w bazach danych.

Paweł Gawrychowski z Uniwersytetu Wrocławskiego został w 2013 roku laureatem IX edycji nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych informatyków. Gawrychowski jest absolwentem XIV LO Wrocław oraz informatyki na UWr. Był jednym z twórców portalu Nasza klasa. W 2011 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na UWr. Obecnie przebywa na stażu postdoktorskim w Max-Planck-Institut für Informatik w Saarbrücken (Niemcy). Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół konstruowania efektywnych algorytmów i struktur danych dla problemów związanych z przetwarzaniem danych tekstowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyszukiwania wzorca w skompresowanym tekście. W problemach tego typu celem jest osiągniecie złożoności, która zależy głównie od wielkości skompresowanej reprezentacji danych, a nie ich oryginalnego rozmiaru. Jest autorem prac związanych z minimalizacją, synchronizacją i konwersją do wyrażenia regularnego automatów skończonych. 

Artur Jeż z Uniwersytetu Wrocławskiego został w 2012 roku laureatem honorowego wyróżnienia VIII edycji nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych informatyków. Jeż jest absolwentem XIV LO Wrocław oraz dwóch kierunków studiów na UWr: matematyki i informatyki. W 2010 obronił na UWr doktorat, za który otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Obecnie przebywa na stażu podoktorskim w Max Planck Institute für Informatik w Saarbruecken (Niemcy). Jego badania związane są z różnymi aspektami języków formalnych oraz ich powiązaniami z algorytmiką (m. in. wyrażalnością gramatyk koniunkcyjnych, które są efektywnym sposobem zadawania składni zamkniętym na operacje boolowskie, oraz związanymi z nimi układami równań nad zbiorami liczb naturalnych). Zajmuje się też związkami między kompresją danych równaniami w słowach, rozpoznawania słów przez automaty skończone oraz wyszukiwania wzorca, a także problemem minimalizacji z błędami automatów skończonych. Jego prace prezentowane były na wiodących konferencjach naukowych i publikowane w renomowanych czasopismach.

Jarosław ByrkaJarosław Byrka z Uniwersytetu Wrocławskiego został w 2010 roku laureatem VI edycji nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych informatyków. Wyróżniła go również Fundacja Nauki Polskiej, przyznając stypendium badawcze z programu Homing Plus w wysokości 288 tysięcy złotych. Byrka urodził się we Wrocławiu w 1980 roku. Ukończył studia informatyczne na Uniwersytecie w 2004 roku, a studia doktoranckie na Politechnice w Eindhoven w Holandii w 2008. Przez rok pracował na Politechnice w Lozannie w Szwajcarii, a następnie wrócił na swoją macierzystą uczelnię, gdzie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Złożoności Obliczeniowej i Algorytmów. W 2010 roku był jednym z 21 laureatów programu Homing Plus, w którym Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje subsydia zachęcające młodych uczonych (Polaków i obcokrajowców) do podjęcia pracy badawczej w Polsce. Zainteresowania badawcze Byrki koncentrują się wokół problemów optymalizacji dyskretnej, w szczególności konstrukcji algorytmów aproksymacyjnych, czyli takich które efektywnie znajdują rozwiązania przybliżone dla problemów, o których wiadomo iż znalezienie rozwiązania optymalnego jest niezwykle trudne. Jest on autorem najlepszych znanych obecnie algorytmów aproksymacyjnych dla problemu znajdowania minimalnego drzewa Steinera w grafie nieskierowanym oraz dla kilku problemów lokalizacji. Wspólna praca Byrki i informatyków z Lozanny na temat znajdowania przybliżonych drzew Steinera została w 2010 roku uznana za najlepszą pracę przedstawioną na 42 Sympozjum Informatyki Teoretycznej - najważniejszej na świecie konferencji informatycznej na Uniwersytecie Harvarda w amerykańskim Cambridge (Massachusetts). Przedstawiony w niej algorytm znajduje zastosowanie m.in. przy projektowaniu sieci telekomunikacyjnych. Inne prace Byrki dotyczą teorii gier i biologii obliczeniowej.

Marek Klonowski z Instytutu Matematyki i Informatyki PWr w 2008 roku zdobył jedną z dwóch równorzędnych nagród w IV edycji nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych informatyków. Klonowski ukończył dwa kierunki studiów na PWr: matematykę i informatykę. Doktorat uzyskał na UAM w Poznaniu pod opieką Mirosława Kutyłowskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą protokołów ochrony anonimowości w środowisku rozproszonym, w tym w głosowaniach elektronicznych. Jedna z jego prac w tej dziedzinie została nominowana do prestiżowej nagrody "Award for Outstanding Research in Privacy Enhancing Technologies". Intensywnie pracuje nad zagadnieniami bezpieczeństwa dla systemów urządzeń o ograniczonych zasobach, uzyskał też wyniki w badaniach nad technologiami podpisów cyfrowych oraz algorytmami dla sieci peer-to-peer. Jest współautorem wielu prac w tych dziedzinach opublikowanych w wydawnictwach o międzynarodowym zasięgu.

Marcin Bieńkowski z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w 2006 roku zdobył jedną z dwóch równorzędnych nagród w II edycji nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych informatyków. Bieńkowski jest absolwentem XIV LO oraz informatyki na UWr. Doktorat uzyskał na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Matematyki Uniwersytetu w Paderborn (Niemcy). Jest autorem lub współautorem kilkunastu prac naukowych, prezentowanych i publikowanych na czołowych międzynarodowych konferencjach naukowych. Jego zainteresowania i wyniki naukowe obejmują szereg problemów z zakresu algorytmiki i teorii złożoności motywowanych praktycznymi zastosowaniami między innymi w zarządzaniu danymi w sieciach dynamicznych, czy równoważenia obciążenia w sieciach. Te praktyczne motywacje prowadzą do niezwykle cennego stylu badań: tworzenia dobrych modeli matematycznych dla ważnych problemów praktycznych i uzyskiwania głębokich, trudnych techniczne i praktycznie użytecznych wyników tych modeli dotyczących.

Katarzyna Paluch z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w 2005 roku zdobyła honorowe wyróżnienie w I edycji nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych informatyków. Ukończyła I LO w Głogowie i studia informatyczne na UWr. W tym roku obroniła pracę doktorską pod opieką Krzysztofa Lorysia. Jest autorką i współautorką szeregu prac prezentowanych na bardzo prestiżowych konferencjach międzynarodowych. Jej badania dotyczą analizy i projektowania efektywnych algorytmów. W szczególności zaproponowała nowy algorytm dla znanego problemu pokrywania kafelkami tablic, podejmowanego wcześniej przez wielu uczonych światowej klasy, i pokazała jego optymalność.

 

Powrót na górę strony