Nagroda za opracowanie statystyczne

Data ostatniej modyfikacji:
2009-05-20
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Dział matematyki: 
statystyka

Firma StatSoft i Polskie Towarzystwo Statystyczne nagrodziło Justynę Huk - absolwentkę Instytutu Matematycznego UWr w konkursie na najlepszą pracę magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny 'Statistica' (edycja 2008). Justyna jest absolwentką I LO w Legnicy. Studiowała matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim na specjalności "Zastosowania matematyki" oraz zrobiła uprawnienia nauczycielskie. Obecnie pracuje jako nauczycielka matematyki w British International School we Wrocławiu, gdzie uczy m.in. podstaw rachunku prawdopodobieństwa i statystyki młodzież przygotowującą się do brytyjskiej matury narodowej.

Pracę magisterską pt. "Metoda MDR jako narzędzie analizy statystycznej danych genetycznych" napisała pod opieką naukową dr. Krzysztofa Topolskiego. Zdobyła ona główną nagrodę w konkursie: po 2 tys. zł dla autora i promotora pracy oraz 15 rocznych akademickich licencji programu 'Statistica' dla Instytutu Matematycznego UWr, który pracę wypromował. 

Konkurs jest organizowany corocznie od 1998 roku przez firmy StatSoft Inc. i StatSoft Polska. Jego celem jest promocja najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny 'Statistica'. Nadsyłane na konkurs prace mogą dotyczyć dowolnych dziedzin naukowych. Przyznawane są dwie nagrody główne, jedna w kategorii prac magisterskich, a druga - rozpraw doktorskich.

W 2008 roku na konkurs wpłynęło 20 prac. Oprócz najwyżej ocenionej pracy magisterskiej, nagrodzono również dwie prace doktorskie: Tomasza Adamusiaka z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - „Kontrola astmy w obserwacji czteroletniej” oraz Moniki Janaszek z Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - „Identyfikacja cech korzeni marchwi jadalnej z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu”.

W poprzednich latach laureatami tego konkursu kilkukrotnie byli studenci i doktoranci z wrocławskich uczelni:

  • 2002 - I  nagroda za pracę magisterską "Podstawy projektowania i zastosowania sekwencyjnego testu o trójkątnym brzegu zatrzymania dla danych przeżycia" -  Paweł Grzywacz z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (promotor: prof. dr hab. Ryszard Magiera),
  • 2003 - I nagroda za pracę doktorską "Wykorzystanie analizy korespondencji w badaniach marketingowych" - Agnieszka Stanimir z Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej (promotor: prof. dr hab. Józef Dziechciarz),
  • 2004 - I nagroda za pracę magisterską "Sekwencyjna alokacja w badaniach klinicznych" - Justyna Kolat z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (promotor: dr Alicja Jokiel-Rokita),
  • 2006 - I nagroda za pracę doktorską "Ocena nasilenia objawów lękowych i depresyjnych oraz jakości życia chorych przewlekle leczonych nerkozastępczo" - Bartosz Sapilak z Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (promotor: prof. Andrzej Steciwko).

Regulamin konkursu i wyniki z poprzednich lat można znaleźć na stronie organizatora.

 

Powrót na górę strony