Dotacje projakościowe dla wrocławskiej matematyki i informatyki

Data ostatniej modyfikacji:
2012-08-2
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego jako jeden z 25 w Polsce został wyróżniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaniem dotacji projakościowej dla obu kierunków studiów. Oznacza to, że instytuty Matematyczny i Informatyki przez najbliższe trzy lata będą dostawały około miliona złotych rocznie dodatkowego dofinansowania. Zostało ono przyznane jeszcze 26 innym najlepszym w Polsce kierunkom studiów, łączącym wysoką jakość kształcenia i poziom prowadzonych badań naukowych, aby stworzyć im szanse lepszego rozwoju.

Przyznając dotację, ministerstwo rozpatrywało wszystkie dyscypliny naukowe, nie tylko preferowane w ostatnich latach kierunki przyrodnicze, ścisłe i techniczne. We Wrocławiu wyróżnione zostały jeszcze finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz budownictwo, elektronika i telekomunikacja a także technologia chemiczna na Politechnice. Wśród kierunków matematycznych oprócz Uniwersytetu Wrocławskiego wyróżniono także uniwersytety Jagielloński i Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jedynym dofinansowanym kierunkiem prowadzonym przez uczelnią niepubliczną zostało zarządzanie na warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego. Pełna lista wyróżnionych kierunków znajduje się tutaj.

Aby otrzymać dotację projakościową dany kierunek studiów musiał spełnić kilka wygórowanych warunków wstępnych, m.in.

  • być prowadzonym przez jednostkę uczelnianą o najwyższej kategorii naukowej A1 i znajdującą się w swojej dziedzinie w pierwszej trójce w kraju pod względem efektywności prowadzonych badań,
  • otrzymać ocenę wyróżniającą za jakość kształcenia od Polskiej Komisji Akredytacyjnej i znaleźć się w pierwszej dziesiątce w kraju w ramach swojej grupy (np. przedmioty ścisłe lub informatyczno-techniczne).

Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na doposażenie sprzętowe wydziału i remonty (w tym klimatyzacja), opracowanie nowych programów studiów, podwyżki dla pracowników dydaktycznych, stypendia dla najlepszych studentów i doktorantów, opłacenie im udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, seminariach i szkołach letnich. Z kolei dla słabszych studentów przewiduje się wspomagające wykłady kursowe i nowe formy zajęć mające na celu uatrakcyjnienie kształcenia lub położenie nacisku na umiejętności, które nie są w dostatecznym stopniu rozwijane w szkołach, np. projekty uczące pracy zespołowej, zajęcia uczące samodzielności, autoprezentacji, redagowania tekstów matematycznych i czytania ze zrozumieniem oraz konkursy studenckie (ligi zadaniowe, mecze matematyczne i inne). Z dotacji pokrywane będą też koszty wizyt studyjnych w zagranicznych ośrodkach oraz zatrudnienia światowej klasy wykładowców w zakresie specjalności, których w Polsce brakuje. Wielu młodych Polaków zajmuje się taką tematyką na uczelniach zagranicznych i chętnie przenieśliby się do Wrocławia, gdyby zapewnić im wynagrodzenie porównywalne z tym, jakie obecnie dostają. Rozważane jest też zatrudnienie psychologa, który pomagałby studentom rozpoznać przyczyny problemów z motywacją do nauki i je przezwyciężać.

Na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr zostanie też od października 2013 uruchomiony nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów - indywidualne studia informatyczno-matematyczne (SIM), których program będzie łączył zagadnienia z obu dziedzin (zastąpi on dotychczasowe równoczesne studia na matematyce i informatyce, które muszą być zlikwidowane z powodu zmian wprowadzonych w ustawie o szkolnictwie wyższym - odpłatność za drugi kierunek studiów). Będzie to propozycja elitarna, o podwyższonym stopniu trudności,  adresowana do najzdolniejszych licealistów, którzy będą pracowali pod kierunkiem osobistych opiekunów naukowych, tzw. tutorów. W trakcie studiów będą realizowali zaawansowany projekt informatyczny oraz podobny projekt matematyczny. Zakłada się, że absolwenci tego kierunku będą nastawieni nie na karierę akademicką, ale będą bardzo dobrze przygotowani do kariery zawodowej w firmach informatycznych, finansowych lub ubezpieczeniowych - tam, gdzie wymagane jest stosowanie matematyki lub informatyki na najwyższym poziomie. Spektakularne sukcesy w karierze zawodowej osiągane przez absolwentów tego kierunku z pewnością przyciągną lepszych kandydatów na wszystkie specjalności studiów matematycznych i informatycznych na Wydziale. Część dotacji projakościowej zostanie przeznaczona na wsparcie tego kierunku, m. in. na zasiłki dla studentów, pokrycie kosztów ich udziału w konferencjach itp.

Będzie to już drugi w ostatnim czasie silny zastrzyk finansowy dla studentów matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Przypomnijmy, że w 2012 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało już po raz drugi uniwersyteckiej matematyce (jako jedynemu kierunkowi matematycznemu na Dolnym Śląsku) status studiów zamawianych.

 

Powrót na górę strony