PROMYS Europe

Data ostatniej modyfikacji:
2016-03-31
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
szkoła średnia z maturą

Organizator:
Instytut Matematyczny Uniwersytetu w Oxfordzie

Partnerzy:
Clay Mathematics Institute
Boston University

Miejsce:
Wadham College, University of Oxford

Termin:
zgłoszenia do 31 marca 2016
obóz: 10 lipca – 20 sierpnia 2016

Strona domowa:
www.promys-europe.org
Dostępne są tam szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy, lista zalecanych lektur oraz zestawy zadań.

Kontakt:
Julia Rolnick
e-mail: info@promys-europe.org

Uczestnicy:
24 uczniów liceów
6 studentów matematyki

Koszt:
Dla ucznia - £1000 (mieszkanie i wyżywienie, zajęcia i materiały, bez kosztów dojazdu).
Istnieje możliwość uzyskania częściowego lub całkowitego dofinansowania, łącznie z kosztami podróży.

Dla studenta - pobyt jest bezpłatny, ponadto otrzymuje on stypendium (w zamian za pełnienie obowiązków tutora) w wysokości £2500.

 

Są to 6-tygodniowe wakacyjne obozy matematyczne dla młodych naukowców - utalentowanych matematycznie uczniów europejskich liceów w wieku 16-19 lat (PROMYS = Program in Mathematics for Young Scientists) - odbywające się od 2015 roku na Uniwersytecie w Oxfordzie. Pomysł jest wzorowany na podobnym projekcie prowadzonym od 27 lat przez Boston University w USA. Jego założycielem i kierownikiem (także w Europie) jest prof. Glenn Stevens z Boston University. Wieloletnim partnerem projektu jest Instytut Matematyczny Clay'a (fundator nagród milenijnych).

Uczestnicy kursu nie muszą znać matematyki na poziomie akademickim. O wyborze zgłoszeń decydują osiągnięcia szkolne kandydata i jego gotowość do twórczej pracy nad rozwiązywaniem matematycznych problemów. Celem kursu jest bowiem rozwijanie u młodych, utalentowanych ludzi matematycznych nawyków i umiejętności, które są podstawą niezależnego i kreatywnego podejścia do nowych problemów: stawiania właściwych pytań badawczych, precyzyjnego formułowania myśli i pogłębionej analizy problemu. Kurs jest bardzo intensywny.

Podczas obozu uczniowie pracują w 4-osobowych grupach (z czego trzy osoby uczestniczą w programie po raz pierwszy, a jedna może być uczestnikiem wcześniejszych edycji). Pod opieką studentów matematyki rekrutujących się z różnych uniwersytetów europejskich rozwiązują oni zadania i samodzielnie odkrywają rozmaite fakty matematyczne. Każdy uczestnik ma zindywidualizowany program zajęć, dostosowany do swoich zainteresowań i predyspozycji. Uczniowie zajmują się głównie zadaniami z zakresu teorii liczb. Ich tutorzy - studenci - mają dodatkowe zajęcia np. z teorii grafów i innych dyscyplin, prowadzą też projekty badawcze i mają własne krótkie zajęcia z uczniami. Codziennie podczas obozu odbywają się także wykłady z różnych dziedzin matematyki prowadzone przez profesorów z Oxfordu (m. in. prof. Bena Greena) i zaproszonych gości. W tegorocznej edycji zaplanowano zajęcia z prof. Andrew Wilesem z Princeton University (autorem dowodu Wielkiego Twierdzenia Fermata, absolwentem Oxfordu).

Udział w obozie daje okazję do zagłębienia się w niebanalne problemy z zakresu elementarnej matematyki oraz do nauki i pracy badawczej w międzynarodowej grupie rówieśników, ze stymulującym wsparciem ze strony studentów i wykładowców matematyki.

 

Opinie zasłyszane:

PROMYS is all about exploration and learning through experimentation, building the tools to ask and then tackling progressively more difficult and interesting questions. This makes the work deeply satisfying, because the results one discovers not only feel but truly are deep and meaningful mathematics. [uczestnik edycji 2015]

 

Powrót na górę strony