Stypendium Borna dla Jeża

Data ostatniej modyfikacji:
2012-08-7
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr

Laureatem stypendium Maxa Borna w roku 2009 został Artur Jeż z III roku studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr (to pierwszy przypadek, gdy wyróżnienie to otrzymał nie-fizyk). Nagroda ma na celu uhonorowanie pamięci urodzonego we Wrocławiu wielkiego fizyka, noblisty, a także znanego aforysty - Maxa Borna. Przyznawana jest od 2004 roku wybitnym wrocławskim doktorantom reprezentującym różne dziedziny wiedzy.

Max Born i Artur Jeż

W skład kapituły przyznającej nagrodę wchodzą rektorzy Uniwersytetu i Politechniki oraz przedstawiciel inicjatora i fundatora nagrody - prezesa firmy Incom (dystrybutora urządzeń komputerowych). Członkiem honorowym kapituły jest też emerytowany profesor Uniwersytetu w Londynie - Gustav Born - syn Noblisty. Ciekawostką jest natomiast fakt, że wnuczką wybitnego fizyka jest amerykańska aktorka i piosenkarka Oliwia Newton-John (m.in. partnerka Johna Travolty w musicalu Grease).

Kolejna edycja konkursu ogłaszana jest raz w roku. Kapituła ustala dziedziny, w jakich w danym roku będą  przyznane stypendia (po jednym w każdej). Główne kryteria otrzymania nagrody to udokumentowany dorobek naukowy podczas studiów doktoranckich oraz zaproponowanie interesującego zadania badawczego na bieżący rok studiów. Roczna wysokość stypendium wynosi 7-10 tysięcy zł. Więcej o zasadach jego przyznawania można przeczytać tutaj.

Artur Jeż jest absolwentem XIV LO we Wrocławiu oraz laureatem L, LI i LII Olimpiady Matematycznej, a także XLIX Olimpiady Fizycznej. Ukończył jednoczesne studia z matematyki i informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim.  Pracę magisterską pisał z matematyki u dr. hab. Piotra Śniadego, a z informatyki u prof. Krzysztofa Lorysia. Obecnie jest na III roku studiów doktoranckich na informatyce, gdzie nadal pracuje naukowo pod opieką prof. Lorysia i zajmuje się analizą algorytmów, problemami złożoności obliczeniowej, językami formalnymi i teoriami kombinatorycznymi. Tematem jego zadania badawczego na ten rok są Unarne gramatyki koniunkcyjne; szeregowanie online.

Na zdjęciu powyżej - Artur Jeż i Alexander Okhotin z Instytutu Informatyki UWr. odbierają nagrodę Yandex Best Paper Award za najlepszą pracę teoretyczną II Międzynarodowego Sympozjum CSR (International Computer Science Symposium in Russia), który odbył się w Jekaterynburgu w 2007 roku. Nagrodę wręcza Michaił Wołkow - przewodniczący konferencji CSR.

Nie wszyscy mieszkańcy Wrocławia wiedzą, że z naszym miastem związanych jest 10 noblistów, którzy uczyli się tu, studiowali lub pracowali. Niestety, nie ma wśród nich żadnego naukowca narodowości polskiej, a tylko jeden - właśnie Max Born - ma w mieście plac swojego imienia. I to dopiero od 1991 roku. Wcześniej Niemcy nie chcieli go w żaden sposób uhonorować, bo był Żydem, a Polacy zapewne dlatego, że był Niemcem.

Na zdjęciu obok - tablica upamiętniająca miejsce urodzin Maxa Borna we Wrocławiu (kliknięcie powoduje powiększenie zdjęcia w osobnym oknie). Tekst na tablicy w języku polskim, niemieckim i angielskim głosi: W tym domu urodził się Max Born (1882-1970), wybitny fizyk, znany z podstawowych badań w dziedzinie mechaniki kwantowej, laureat nagrody Nobla w 1954 roku.W tym budynku mieści się obecnie siedziba firmy Incom - inicjatora i fundatora stypendium.

Tylko gdzie to jest? No gdzie to jest?

Czy potrafisz odpowiedzieć na poniższe pytania? Na autorów pierwszych poprawnych odpowiedzi czekają nagrody-niespodzianki. Prosimy wpisywać je w komentarzach do tekstu.

  • Gdzie znajduje się dawny dom Maxa Borna z pamiątkową tablicą?
  • Gdzie znajduje się plac Maxa Borna i co tam się obecnie mieści?

 

Odpowiedź

Dom z tablicą poświęconą Bornowi znajduje się przy placu Wolności 4.

Plac Borna znajduje się koło Kępy Mieszczańskiej, między mostami Mieszczańskimi i mostem Uniwersyteckim, nad Odrą. Wjeżdża się tam ulicą Cybulskiego lub Kurkową. Mieści się tam Instytut Fizyki UWr.

Prawie dobrze

Kto poprawi nieścisłości w powyższej odpowiedzi?

Jam nie z Wrocławia

Cóż, nie wiem jak sprecyzować odpowiedź, bo z Wrocławia nie jestem.

Przy placu Borna, który jest jeszcze przedłużeniem bulwaru Józefa Zwierzyckiego, znajduje się też Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr.

A jam z...

Pierwsza nieścisłość polega na tym, że na Uniwersytecie nie ma żadnego Instytutu Fizyki (już od ładnych paru lat), a jest Wydział Fizyki i Astronomii (to chyba dość istotna różnica). I ten właśnie Wydział ma siedzibę przy pl. Borna 9 (dokładniej są tu Instytuty: Fizyki Doświadczalnej i Fizyki Teoretycznej). Natomiast Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska jest przy ul. Kuźniczej i z pl. Borna nie ma nic wspólnego (no może poza tym, że mieści się tu Instytut Nauk Geologicznych, który jest kawałkiem tego Wydziału).

Druga to umiejscowienie placu między mostami: Mieszczańskimi i Pomorskim (nie Uniwersyteckim).

 

Nic dodać, nic ująć

Autorom obu powyższych odpowiedzi przesyłamy obiecane nagrody-niespodzianki. Pierwszemu z nich - Mateuszowi z Włocławka, który kończy jutro 14 lat - przesyłamy przy okazji serdeczne życzenia.

Powrót na górę strony