Szkoła w mieście

Data ostatniej modyfikacji:
2015-07-25
Autor: 
opracowanie redakcyjne
Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą

To nowatorski projekt miasta Wrocławia, który polega na wykorzystaniu zasobów kulturalnych miasta, jako inspirującego i zwiększającego efektywność środowiska nauki.

Od września 2012 uczniowie wrocławskich szkół uczą się w takich miejscach jak: Humanitarium, ZOO, Aquapark, wyższe uczelnie, centra edukacyjne, muzea, teatry, domy kultury, a także siedziby różnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Podczas tych zajęć realizowana jest obowiązująca podstawa programowa w nowej i atrakcyjnej formie. Do tego, żeby lekcje były ciekawsze, interesowały uczniów i były efektywne wybrano z podstawy programowej elementy, które odpowiadają pracy w środowisku zewnętrznym a ich realizacja poza murami szkoły nabiera nowego kształtu i staje się bardziej zrozumiała dla uczniów.

Projekt zapewnia naukę i udział dzieci i młodzieży w życiu miejskich instytucji kultury w sposób systemowy a nie tylko incydentalny. Realizacja podstawy programowej w takich warunkach sprawi, że podniesie się poziom nauki we wrocławskich szkołach, a także zwiększy się zainteresowanie uczniów kulturą i sztuką, jak przystoi miastu, które w 2016 r. stanie się Europejską Stolicą Kultury. 

Projekt realizowany jest pod auspicjami Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W roku szkolnym 2012/2013 do pilotażowej edycji wybrano 13 szkół z różnych rejonów miasta i różnych poziomów edukacyjnych. Są to:

 • SP 10, ul. Inflancka
 • SP 44 i GIM 11 (ZS Nr 10), ul. Wilanowska
 • SP 63, ul. Mennicza
 • SP 64, ul. Wojszycka
 • SP 67, pl. Muzealny
 • SP 80, ul. Polna
 • SP 83, ul. Boya-Żeleńskiego
 • SP 85, ul. Traugutta
 • GIM 1, ul. Jelenia
 • GIM 29, ul. Kraińskiego
 • GIM 49 i LO XIV (ZS Nr 14), ul. Brücknera

Po przeprowadzeniu ewaluacji planowane jest stopniowe rozszerzanie projektu (aktualna lista szkół). Docelowo mają w nim uczestniczyć wszystkie szkoły z miasta. Na pilotażową edycję projektu miasto przeznaczyło milion złotych.

Za organizację zajęć w ramach projektu w danej szkole odpowiedzialny jest dyrektor. Liczba uczniów i klas zaangażowanych w te zajęcia nie jest ograniczona. Szkoła ma pełną autonomię, planuje i organizuje zajęcia we własnym zakresie zgodnie z opracowanymi przez nauczycieli innowacjami, jednak z zastrzeżeniem realizowania podstawy programowej oraz szkolnych programów nauczania. Nauczyciele mogą prowadzić zajęcia samodzielnie lub we współpracy z pracownikami wybranej instytucji. Doradcy metodyczni i konsultanci Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (WCDN) przygotowali pakiet materiałów wspierających nauczycieli w realizacji tego projektu. Zawiera on 61 scenariuszy lekcji ze wszystkich przedmiotów. Proponowane miejsca realizacji zajęć to: Rynek z Ratuszem, Hala Stulecia, Mediateka, MultiCentrum, Teatr Lalek, Dzielnica Czterech Świątyń, Park Szczytnicki, ZOO, Ogród Japoński i inne. Doradcy metodyczni i konsultanci udzielają ponadto konsultacji zbiorowych i indywidualnych. Dotyczyć mogą one zarówno strony logistyczno-organizacyjnej jak i metodyczno-merytorycznej. W  Informatorze WCDN na rok 2012/2013 zamieszczono propozycje zajęć warsztatowych przygotowujących nauczycieli do realizacji lekcji w ramach tego projektu. Warsztaty rozwijają kompetencje nauczycieli w zakresie nauczania realistycznego oraz doskonalą umiejętność planowania zajęć w rożnych przestrzeniach miasta.

Udział w projekcie zadeklarowało 80 instytucji. Szkoły wybrały i zaplanowały zajęcia w 46 z nich. Część zajęć będzie prowadzona nieodpłatnie w ramach standardowej działalności edukacyjnej tych instytucji, a część będzie odpłatna. Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów, gdyż ich dojazd i udział w zajęciach jest finansowany przez miasto Wrocław. W przyszłości miasto planuje zakup szynobusu wyposażonego w rozkładane stoliki i urządzenia multimedialne, który będzie jeździł na trasie Dworzec Główny PKP - Pracze Odrzańskie (do Humanitarium). Dzięki temu uczniowie będą mogli uczyć się już w trakcie jazdy.

 

Powrót na górę strony