Walne Zgromadzenie SEM

Data ostatniej modyfikacji:
2014-11-10
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr

14  kwietnia 2012 na Politechnice Warszawskiej odbędzie się IV Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia miało miejsce 8 III 2008 roku, a 14 VII 2008 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000310019. I i II Walne Zgromadzenie miały miejsce w marcu 2009 i 2010 roku w Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie. III Walne Zgromadzenie odbyło się w listopadzie 2011 roku w Soczewce koło Płocka. W związku z przekroczeniem liczby 100 członków Stowarzyszenia od 2011 roku Walne Zgromadzenia Członków zostały zastąpione Walnymi Zgromadzeniami Delegatów.

IV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SEM zostało zwołane w związku rosnącą liczbą członków Stowarzyszenia (przekroczyła 150 i konieczne jest zwiększenie liczby delegatów na Walne Zgromadzenia Delegatów SEM). W trakcie spotkania dokonane zostaną zmiany w Zarzadzie SEM oraz przedstawione będzie sprawozdanie z dzialalności za rok 2011). NWZ SEM odbędzie się o godzinie 16:30 w sali 134 budynku głównego Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1). Poprzedzone będzie ogólnopolskim seminarium  z cyklu „Poznajemy Olimpiadę Matematyczną Gimnazjalistów”. Koszty przejazdu i ewentualnego noclegu pokrywa SEM. 

Stowarzyszenie skupia osoby, które interesują się popularyzacją matematyki, wyławianiem talentów oraz pracą z uczniami o uzdolnieniach ścisłych. Jego celem jest konsolidacja środowisk, którym te idee są bliskie - nauczycieli szkolnych i akademickich, którzy w swej działalności chcą wyjść poza rutynowe nauczanie, lubią i chcą wyszukiwać zdolnych uczniów i rozwijać ich intelektualne możliwości. Członkowie SEM chcą m.in. przeciwdziałać spadkowi zainteresowania młodzieży matematyką, którego efektem jest coraz mniejsza liczba chętnych do studiowania na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Jest to zjawisko obserwowane w wielu krajach. Budzi ono coraz szerszy niepokój społeczny. Tym bardziej, że stosunkowo małą uwagę zwraca się ostatnio na kształcenie uczniów, którzy wykazują ponadprzeciętne zdolności i aktywność intelektualną. Jednym z celów działalności Stowarzyszenia ma być tworzenie tym uczniom możliwości rozwoju.

Działalność Stowarzyszenia obejmuje m.in.

  • organizację konferencji (1. Konkursy matematyczne w Polsce, 2. Matematyka. Jak uczyć?, 3. Gdzie jest matematyka? 4. Gdzie jest nauczyciel?, 5. Co jest najtrudniejsze?, 6. Na płaszczyźnie i w przestrzeni, 7. Siłą czy sposobem),

Więcej o statucie i działalności Stowarzyszenia można przeczytać na stronie http://www.sem.edu.pl.

 

Powrót na górę strony