Wrocławscy matematycy na świecie

Data ostatniej modyfikacji:
2021-08-22
Autor: 
opracowanie redakcyjne

Opracowano częściowo na podstawie tekstu Romana Dudy (IM UWr) "Emigracja matematyków z ziem polskich" opublikowanego w "Wiadomościach Matematycznych" nr XL 2004.

W średniowieczu spragniony nauki młody człowiek musiał wędrować w poszukiwaniu nauk poza granice Polski, a wyposażony w zdobytą tam wiedzę często wracał na rodzinną ziemię, aby krzewić oświatę i dokonywać odkryć naukowo-technicznych, przyczyniając się do postępu ojczystych ziem. Tak było np. w przypadku Witelona czy Kopernika. W XX wieku często bywało na odwrót - młodzi ludzie wykształceni w Polsce wyjeżdżali za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków pracy i życia. Wielka emigracja polskich naukowców rozpoczęła się w okresie rozbiorów, nasiliła po powstaniach Listopadowym i Styczniowym, jej znaczące fale miały miejsce w czasie obu wojen światowych oraz w okresie PRL po Marcu 1968 roku i w stanie wojennym po 1981 roku.

Ze względu na historyczną przynależność Wrocławia do Rzeszy Niemieckiej, o emigracji wrocławskich matematyków możemy mówić dopiero w okresie PRL. W sumie po studiach we Wrocławiu wyemigrowało w różnym czasie i z różnych powodów ponad 60 matematyków. Oto próba zestawienia tych postaci (nazwiska podano w porządku alfabetycznym). Prosimy o nadsyłanie ewentualnych korekt i uzupełnień.

 • Andrzej Adrabiński - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, pracował w Instytucie Informatyki UWr, zaangażowany w działalność opozycyjną. Wyjechał około 1985 roku.
 • Krzysztof Apt - studia matematyczne na UWr, doktorat na Uniwersytecie Warszawskim u Andrzeja Mostowskiego, wyemigrował w 1974 roku. Obecnie jest profesorem Centre for Mathematics and Computer Science na Uniwersytecie w Amsterdamie.
 • Piotr Bajorski - absolwent III LO we Wrocławiu, studia matematyczne na UWr, doktorat w 1990 na PWr u Teresy Ledwiny. W 1992 wyjechał do Kanady a potem do USA. Obecnie jest profesorem w Rochester Institute of Technology. Często odwiedza kraj.
 • Wojciech Balcerak – studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Romana Dudy. Obecnie pracuje w Niemczech jako informatyk.
 • Wojciech Bartoszek - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat na PWr u Anzelma Iwanika. Wyjechał około 1990 roku do RPA. Po latach wrócił do Polski, został profesorem na Politechnice Gdańskiej.
 • Bartłomiej Błaszczyszyn - absolwent III LO we Wrocławiu, studia matematyczna na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Tomasza Rolskiego. Wyjechał w latach 90. XX wieku do Francji. Pracuje pod Paryżem w firmie INRIA. Zrobił habilitację w IM UWr w 2008 roku.
 • Aleksander Całka (1954-2010) - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Romana Dudy. Wyjechał około 1985 roku. Po latach wrócił do Wrocławia, gdzie zmarł. Jest pochowany w Lewinie Kłodzkim.
 • Janusz Jerzy Charatonik (1934-2004) - studia matematyczna na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Bronisława Knastera, jako emerytowany profesor wyjechał do Meksyku, gdzie pracował na uniwersytecie. Tam zmarł. Został pochowany we Wrocławiu.
 • Włodzimierz Charatonik (1957-2021, syn prof. Janusza Charatonika) - studia matematyczne na UWr, doktorat na Uniwersytecie Warszawskim u Karola Siekluckiego. Wyjechał w 1988 roku do Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Obecnie pracuje na University of Missouri w Rolla. Często odwiedza kraj.
 • Jacek Cygan - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Andrzeja Hulanickiego. Wyjechał na początku lat 80. XX wieku. Obecnie pracuje na Uniwersytecie w Baton Rouge w Louisianie.
 • Andrzej Derdziński - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Witolda Rotera. Wyjechał w 1978 roku. Obecnie pracuje w Ohio State University w Columbus. Habilitował się w IM UWr.
 • Edward Dobrowolski - studia elektroniczne na PWr i matematyczne na UWr, doktorat w IM UWr u Władysława Narkiewicza. Wyjechał pod koniec lat 70. XX wieku do Algerii i Kanady. Po latach wrócił do pracy na Uniwersytecie w Opolu. Na emeryturze osiadł w Kanadzie.
 • Szymon Dolecki - studia matematyczne na PWr, doktorat u Stanisława Rolewicza. Emigracja stanu wojennego. Obecnie pracuje na Uniwersytecie w Dijon, Francja.
 • Engelbert Dornfeld (19??-2018) - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Władysława Ślebodzińskiego w 1969, pracował na Pwr i w Instytucie Matematyki WSP w Opolu. Wyjechał do Niemiec. Pochowany we Freiburgu.
 • Małgorzata Dubiel - studia matematyczne na UWr, doktorat na Uniwersytecie Warszawskim u Andrzeja Mostowskiego. Wyszła za mąż za A. Lachlana i wyjechała około 1984 roku. Obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie w Burnaby, British Columbia, Kanada.
 • Iga Dzikiewicz - studia matematyczne na UWr, wyjechała z Polski w 1981, obecnie pracuje w IBM jako Senior Software Engineer w Ottawie, Kanada.
 • Marek Erlich - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Emigracja stanu wojennego. Od 1985 roku pracuje w Grenoble, Francja.
 • Siemion Fajtlowicz - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Edmunda Marczewskiego. Emigracja 1968 roku. Obecnie pracuje na University of Houston w Teksasie.
 • Paweł Falicki - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Emigracja stanu wojennego. Obecnie mieszka w Holandii. Nie pracuje jako matematyk.
 • Henryk Fast - studia matematyczna na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Hugona Steinhausa. Wyjechał w 1960 roku. Był profesorem w University of Riverside oraz Wayne State University w USA. Na emeryturze początkowo osiadł w Pasadenie, a potem wrócił do Warszawy.
 • Paweł Gajer - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Wyjechał w 1989 roku do Stony Brook, gdzie zrobił doktorat w 1993 roku. Pozostał w Stanach Zjednoczonych i zajmuje się grafiką komputerową.
 • Jerzy Gilewski - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Kazimierza Urbanika. Wyjechał w latach 80. XX wieku do Francji.
 • Abraham Goetz (1926-2017) - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat z geometrii różniczkowej w IM PAN u Władysława Ślebodzińskiego w 1957 roku, habilitacja 1958. Wyemigrował w 1965 roku do Stanów Zjednoczonych i pracował w Notre Dame University.
 • Piotr Graczyk - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat na PWr u Tadeusza Byczkowskiego. Wyjechał w 1990 roku do Francji, gdzie habilitował się w 2001 roku na Universite d’Angers.
 • Jarosław Kędra - absolwent matematyki na Uniwersytecie Szczecińskim i studiów doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim. Tu doktoryzawał się w 2000 roku u Aleksego Tralle i habilitował w 2008. Od 2005 roku wykłada na Uniwersytecie w Aberdeen (UK).
 • Jerzy Kocik - studia fizyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, rozprawa doktorska pisana u Jana Mozrzymasa została zarekwirowana w stanie wojennym przez SB. Wyjechał w noc sylwestrową 1984/1985 roku. Doktorat uzyskał w USA. Obecnie pracuje na State Illinois University w Carbondale.
 • Piotr Kokoszka - studia matematyczne na PWr, doktorat u Andrzeja Werona. Wyjechał w 1990 roku do Stanów Zjednoczonych. Obecnie pracuje w Utah State University w Logan.
 • Andrzej Korzeniowski – studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Kazimierza Urbanika. Wyjechał w 1980 roku. Obecnie pracuje na University of Texas w Arlington.
 • Piotr Kosmol - studia matematyczne na Uniwerytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Kazimierza Urbanika. Wyjechał w 1967 roku do Niemiec. Obecnie pracuje na uniwersytecie w Kilonii.
 • Andrzej Kozek - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat ze statystyki na PWr u Witolda Kloneckiego w 1973 roku. Wyjechał w latach 80. XX wieku do Australii. Habilitował się w IM UWr.
 • Ewa Kubicka - studia matematyczne na PWr. Wyjechała w latach 80. XX wieku. Obecnie pracuje na uniwersytecie w Louisville, Stany Zjednoczone.
 • Grzegorz Kubicki - studia matematyczne na PWr. Wyjechał w latach 80. XX wieku. Obecnie pracuje na uniwersytecie w Louisville, Stany Zjednoczone.
 • Andrzej Lelek - studia matematyczne na Uniwerytecie Wrocławskim, doktorat z topologii w IM UWr u Bolesława Knastera, Habilitacja w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie. Emigracja 1968 roku. Obecnie pracuje na uniwersytecie w Houston, Texas.
 • Andrzej Makagon - studia matematyczne na PWr, doktorat u Andrzeja Werona. W latach 80. XX wieku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Obecnie pracuje w Hampton University. W 2002 roku habilitował się podczas wizyty w kraju.
 • Marek Musiela - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat ze statystyki na PWr u Witolda Kloneckiego w 1976 roku. W 1980 roku wyemigrował do Australii, gdzie pracował na University of New South Wales w Sydney. Habilitował się na uniwersytecie w Grenoble we Francji. Obecnie pracuje w banku BNP–Paribas w Londynie.
 • Jan Mycielski - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Stanisława Hartmana w 1957 roku. W 1969 roku nie wrócił z Włoch i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie był profesorem na University of Colorado w Boulder. Habilitował się w IM UWr. Jest członkiem komitetu redakcyjnego wydawanego w Warszawie od 1920 roku czasopisma Fundamenta Mathematicae.
 • Edward Neuman - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Stefana Paszkowskiego w 1972 roku. Wyjechał w 1984 roku jako visiting professor do Southern Illinois University w Carbondale i tam pozostał.
 • Jacek Nikiel - studia matematyczna na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat z topologii na IM UWr u Janusza Jerzego Charatonika. Wyjechał w latach 80. XX wieku. Pracował w American University w Bejrucie, Liban. Habilitował się we Wrocławiu w czasie wizyty w kraju. Po latach wrócił do Polski. Obecnie pracuje na Uniwersytecie w Opolu.
 • Zbigniew Piotrowski (1953-2014) - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, uczestnik seminarium knasteroskiego, doktorat z topologii w IM UWr u Janusza Jerzego Charatonika w 1979 roku. Wyjechał w 1981 roku do Stanów Zjednoczonych. Pracował w Youngstown University, Ohio.
 • Krzysztof Podgórski - studia matematyczne na PWr, doktorat u Andrzeja Werona. Wyjechał w 1991 roku do Stanów Zjednoczonych. Obecnie pracuje w Purdue University, Indianapolis.
 • Eugeniusz Porada - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Andrzeja Hulanickiego w 1977 roku. W tym samym roku wyjechał na kontrakt do północnej Afryki i nie wrócił.
 • Janusz Preiss - studia matematyczne w Opolu, doktorat z topologii w IM UWr u Janusza Jerzego Charatonika. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Habilitował się w 2000 roku w Katowicach, w czasie wizyty w kraju.
 • Zbigniew Rakowski - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Tadeusza Maćkowiaka. Wyjechał w 1980 roku. W Polsce był aktywnym członkiem PZPR. Po wyjeździe zerwał kontakty z krajem. Obecnie pracuje jako informatyk w Monachium, Niemcy.
 • Juliusz Reichbach vel Juliusz Podgór, brat Mariana Reichbacha (1927–1994) - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Juliusza Słupeckiego. Wyemigrował w 1955 roku z rodziną do Izraela. Wrócił do kraju, gdzie zmarł.
 • Marian Reichbach vel Meir Reichaw,  brat Juliusza Reichbacha (1923–2000) - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Bolesława Knastera. Wyemigrował z rodziną w 1955 roku do Izraela, gdzie był profesorem Technion w Haifie.
 • Marek Rochowski - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w 1964 w IM UWr u Władysława Ślebodzińskiego. Przeniósł się do Katowic, a w 1976 roku wyjechał do Niemiec.
 • Jan Rosiński - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat u Woybora Woyczyńskiego w 1975 roku. Wyjechał w 1985 roku do Stanów Zjednoczonych. Obecnie pracuje na University of Tennessee w Knoxville. Był redaktorem wydawanego we Wrocławiu czasopisma Annals of Probability and Mathematical Statistics.
 • Andrzej Rosłanowski - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Jacka Cichonia w 1991 roku. Wyjechał na stypendium do Izraela. Obecnie pracuje na University of Nebraska w Omaha.
 • Ludwik Rudolf - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławski, doktorat z topologii w IM UWr u Bolesława Knastera w 1971 roku. Pracował na Uniwersytecie Gdańskim i w Nowym Sączu. Wyjechał około 1984 roku do Niemiec, gdzie pracuje jako informatyk.
 • Adam Sikora - absolwent XIV LO we Wrocławiu, studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Andrzeja Hulanickiego. Obecnie pracuje na uniwersytecie w Sydney, Australia.
 • Kostas Skandalis - syn greckich emigrantów, studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w II UWr u Leszka Pacholskiego w 1981 roku. W latach 80. XX wieku wrócił do Grecji i jest profesorem na uniwersytecie kreteńskim.
 • Andrzej Solecki - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IF UWr u Jana Mozrzymasa. Wyjechał w 1976 roku. Od 1979 roku mieszka w Brazylii, od 1983 roku pracuje na Universidade Federal we Florianopolis, Brazylia.
 • Emanuel Strzelecki - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Kazimierza Urbanika w 1962 roku. Wyjechał około 1965 roku do Australii. Pracował w Monash University w Melbourne.
 • Zdzisław Suchanecki - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat na PWr u Andrzeja Werona. Od 1990 roku w Brukseli. Obecnie pracuje na uniwersytecie w Luksemburgu.
 • Szymon Sznajder (zmienił pisownię nazwiska na Simon Sneider) – studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat u Andrzeja Zięby. Wyjechał w 1971 roku do Danii. Obecnie pracuje na uniwersytecie w Kopenhadze i uczy matematyki w Tårnby Gymnasium.
 • Jerzy Szulga - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Wojbora Woyczyńskiego w 1978 roku. Wyjechał pod koniec lat 80. XX wieku. Obecnie pracuje w Auburn University, Alabama. Habilitował się na IM UWr.
 • Włodzimierz Szwarc - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat u Jerzego Perkala w 1960 roku. Emigracja w 1969 roku. Był profesorem University of Wisconsin, Milwaukee. Na emeryturze osiadł w Palo Alto, California.
 • Jan Śliwa - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Władysława Narkiewicza. Wyjechał jesienią 1981 roku. Obecnie mieszka w Chicago, gdzie pracuje jako aktuariusz.
 • Stanisław Świerczkowski (1932-2015) - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat u Steinhausa w IM UWr. Od 1961 roku na emigracji (Szkocja, Anglia, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, sułtanat Oman). Zmarł na Tasmanii, gdzie osiadł na emeryturze.
 • Rastislav Telgarsky (1943-2014) - Słowak ożeniony z Polką, studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat na PWr u Czesława Rylla-Nardzewskiego w 1970 roku. Wyjechał po habilitacji w 1983 roku. Zamieszkał w Albuquerque, New Mexico, Stany Zjednoczone, gdzie pracował dla Boeinga. Tam zmarł.
 • Wacław Timoszyk - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat na PWr u Czesława Rylla-Nardzewskiego w 1974 roku. W tym samym roku wyjechał do USA. Obecnie na Norwich University, USA.
 • Jerzy Tomasik - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w II UWr u Leszka Pacholskiego w 1977 roku. Wyjechał w 1985 roku do Francji. Obecnie na uniwersytecie Auvergne, w Aubiere, Francja.
 • Mieczysław Warmus (1918-2007) - doktorat w IM UWr w 1949 roku u Hugona Steinhausa, habilitacja w 1958 roku. Prekursor informatyki w Polsce. Pracował na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnik Powstawnia Warszawskiego, działacz Solidarności. Od 1986 roku w Australii (University of Wollongong), gdzie zmarł. Jest pochowany na warszawskich Powązkach.
 • Joseph Wloka - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim ukończone w 1954 roku. W 1958 roku wyjechał do Niemiec. Doktorat zrobił w Heidelbergu u Koethego w 1958 roku. Był profesorem w Heidelbergu i Los Angeles, a od 1968 roku w Kilonii. Jego dziadkowie byli represjonowani przez Niemców za udział w powstaniach śląskich. On i jego żona Brigitte Raczek czują się Ślązakami. Oboje kształcili się w Polsce i są przywiązani do polskiej kultury.
 • Wojbor A. Woyczyński (vel WAW, 1943-2021) – ukończył studia na Wydziale Łączności PWr, doktorat obronił w IM UWr u Kazimierza Urbanika w 1968 roku, habilitacja w 1972 roku. Od 1976 roku w Stanach Zjednoczonych. W latach 1977-1982 pracował w Cleveland State University, a od 1982 w Case Western Reserve University, gdzie od 1989 był dyrektorem Centrum Procesów Stochastycznych i Losowych w Nauce i Technologii.
 • Andrzej Zarach - ur. 1948 w Kościerzynie, w 1965 laureat I stopnia OM, absolwent IM UWr (1971), zdobywca I miejsca w konkursie na najlepszą pracę magisterską z matematyki; doktorat w IM UWr (1976), w latach 1971-1980 pracownik naukowy PWr. Czynny uczestnik wydarzeń Marca 1968. Od 1977 w opozycji, współorganizator druku i kolportażu „Biuletynu Dolnośląskiego”; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, jego mieszkanie poddawano przeszukaniom. W czerwcu 1980 otrzymał wymówienie, ale po sprzeciwie Rady Naukowej Instytutu we wrześniu 1980 przywrócony do pracy. Współtwórca NSZZ „S” na PWr, autor artykułów w pismach związkowych („Z dnia na dzień”, „Solidarność Dolnośląska”); w 1981 delegat na I KZD NSZZ „S”, członek Prezydium KKR NSZZ „S”. Po 13 XII 1981 organizator struktur podziemnych, internowany 6 I 1982; po zwolnieniu działacz konspiracji, 5–18 XI 1982 internowany powtórnie. W 1983 członek KW SW, a następnie szef Agencji Informacyjnej SW; w maju 1983 sygnatariusz listu do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z oświadczeniem o zamiarze nieuczestniczenia w wyborach do Rad Narodowych. W 1987 organizator pierwszych w Polsce serwisów informacyjnych dla drugiego obiegu rozpowszechnianych w formie elektronicznej (na dyskietkach); autor artykułów do pism podziemnych; 1986-1990 członek redakcji pisma „Solidarność Walcząca”; wielokrotnie zatrzymywany przez SB. Przedstawiciele władzy przekazali mu ofertę porozumienia z SW (zawierającą obietnicę legalizacji jej działań), w zamian za rezygnację z wtrącania się w sprawy ZSSR, żądań wyprowadzenia z Polski Armii Radzieckiej i odsunięcia od władzy partii komunistycznej; propozycja została przez SW odrzucona. Od 1990 na emigracji w USA. Zatrudniony jako profesor matematyki na University of Pennsylwania.
 • Bogumił Zegarliński - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat z fizyki matematycznej u W. Karwowskiego. Obecnie w School of Pure Mathematics, Imperial College, Londyn.
 • Branley Zeichner - jeden z sześciu studentów aresztowanych na Uniwersytecie Wrocławskim w 1968 roku, wypchnięty za granicę. Obecnie pracuje jako informatyk na uniwersytecie w Jerozolimie.
 • Zbigniew Zieleźny - studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat u Jerzego Mikusińskiego. Od 1966 roku w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest profesorem uniwersytetu w Buffalo, w stanie Nowy Jork.
 • Andrzej Zięba (1929–1987) – studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w IM UWr u Hugona Steinhausa w 1959 roku, habilitacja w 1961 roku. Pracował na Uniwersytecie Wrocławskim, WSP w Opolu, a od 1971 roku był profesorem w Obserwatorium Astronomicznym UJ w Krakowie i prorektorem UJ. Wyjechał w 1978 roku (Szwajcaria, Austria). Angażował się w pomoc dla NSZZ Solidarność. Zmarł w Wiedniu.
 • Andrzej Żuk - absolwent III LO we Wrocławiu, ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, od 1996 roku we Francji (doktorat na Uniwersytecie w Tuluzie). Habilitację zrobił w IM PAN. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Paryż 7. 

     

Andrzej Zarach

Andrzej Zarach był studentem Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli ukończył studia na UWr, to znaczy, że po 68 roku nie pozwolono mu na kontynuowanie studiów w Warszawie. To jest mój domysł, bo wiem, że taką propozycję - kończenie studiów we Wrocławiu - otrzymał wówczas Jan Lityński. W Warszawie Zarach był świetnym studentem, zaangażowanym w sprawy swego środowiska, obdarzonym charyzmą i wieloma talentami. Jeśli ktoś może to uściślić, to warto.

Powrót na górę strony